skip to Main Content

Hvorfor er pilotuddannelsen selvfinansieret?

Q: Det er mig bekendt at pilotuddannelsen koster i omegnen af 750.000 kroner – 1.1 million. Jeg forstår ikke hvorfor denne er selvfinansieret, da det er mig bekendt at andre uddannelser, af forskellige grader, også koster i omegnen af 1 millioner kr.

A: Prisen for pilotuddannelsen (grunduddannelsen) ligger typisk omkring 5- 750.000 Kr og dertil kommer der typisk en ekstra udgift til en typerating 150- 250.000 – så din pris er ganske realistisk.

For at jeg kan give dig et svar på dit spørgsmål, så tillad mig at give dig lidt historisk baggrund for branchen (som jeg ser den).

Selv når man korrigerer for inflationen, er det over de seneste 15- 20 år blevet mere og mere bekosteligt at blive pilot. Der er heller ikke længere det samme flow fra militæret (hvor uddannelsen er gratis) over i den civile branche og en række udgifter som før blev afholdt af luftfartsselskaberne (typerating og linetraining f.eks.) bliver i flere og flere tilfælde afholdt af piloten selv. Lønninger, personale goder, schedulering og pension modsvarer heller ikke de forhold man kunne finde tidligere. Det er en desværre en tendens i alle selskaber. Der er også sket noget med den vej man kom ind i et stort luftfartsselskab på. Tidligere gik den “normale” vej ind i et stort luftfartsselskab via en del af branchen man kalder “GA”. GA står for general aviation. Et job i GA kunne f.eks. være instruktør, banner-pilot, rundflyvnings-pilot, firma-flyvning, turbo-prop for et mindre selskab etc. Mange af disse job muligheder eksisterer ikke længere – men hvorfor egentlig ikke? Mit bud er at i takt med at der er kommet strengere og strengere krav fra de Europæiske Luftfartsmyndigheder (JAA/ EASA) til drift af luftfart – så er mange af disse jobs helt forsvundet da det ganske enkelt blev for dyrt. Men hvad gør man så i dag – hvordan kommer man så i job? I dag sigter de fleste skoler efter at uddanne deres piloter til et job direkte i et større luftfartsselskab og flyve en jet som f.eks. B737. Dette skridt var nærmest utænkeligt førhen, medmindre man havde gået på en flyveskole direkte sponsoreret af et luftfartsselskab (F.eks. KLM eller Lufthansa). I dag er det dog ikke unormalt at man kommer direkte i et lowcost selskab på f.eks. B737 og at man 5 år senere er kaptajn og måske sågar line trainer (en der træner nye piloter)… Det er klart, at for dem hvor det lykkedes at have den slags karriere (held), så er der gode muligheder for at få betalt lånet tilbage. Desværre er tilværelsen som nyuddannet pilot langt fra rosenrød for alle.

Der har tidligere været mange forsøg på at få politikerne til at kigge på fairness princippet vedr. pilot uddannelsen – for hvorfor er denne uddannelse blandt en af de få man skal betale for? Jeg skal ikke kunne sige hvad det koster samfundet at uddanne f.eks. en læge eller skolelærer – men jeg vil tro at man godt kan finde andre uddannelser der er ligeså omkostnings tunge som pilot uddannelsen. Men kan man sammenligne dem? Uden at dette skal udvikle sig til politisk propaganda, så er min holdning at alle uddannelser/ job har en vigtig rolle i samfundet. Der er ikke nogen der er “mere værd end andre” og det gælder om vi skal løfte i flok og få firmaet “Danmark” til at køre. Set fra et politisk perspektiv kan jeg godt se problematikken i at man skal finansiere en uddannelse hvor langt hovedparten af de nyuddannede tager udenlands for at komme i job (nb. uddannelsen støttes med forhøjet SU). Det er efter min mening ikke fordi de nyuddannede piloter ikke vil arbejde/ bo i Danmark – men der er ganske enkelt ikke nok jobs herhjemme. Da luftfartsbranchen mange steder bygger på et “senioritets princip”, hvor både ens løn og sikkerhed for at bevare jobbet stiger med årene – så begynder de gyldne håndjern allerede at stramme efter ganske få år. Således bliver det måske aldrig realistisk at komme tilbage til DK som skatteyder. Men hvem har så ansvaret for at forsøge at ændre på dette system? Er det dem der overvejer branchen, de nyuddannede og de erfarne piloter der skal finde ud af at stå sammen? Problemet er lidt at pilot branchen er international og der er virkelig kamp om pladserne, specielt for nyuddannede. Flyveskolerne er ligeledes virksomheder der skal have et cash flow og som lever af at der er nogen der har lyst til at gå til pilot – så jeg har svært ved at se hvordan man skal få ændret “systemet”. Spørg piloten blev ikke startet til at gå i krig mod systemet, men vi håber blot på at kunne give vort bud/ syn på branchen til de folk som gider lytte til os. Vort mål er ikke at skræmme nogen fra branchen og såfremt beslutningen om at blive pilot bliver taget, så vil vi også gerne være til rådighed i form af coaching/ rådgivning, i det omfang det ønskes både før, under og efter uddannelsen.

Jeg er generelt oprigtigt bekymret for den udvikling der er sket over de sidste par år. Det er blevet dyrere at blive pilot og samtidigt mindre lukrativt at være pilot. Smertegrænsen er nået i mine øjne – for det hænger i mange tilfælde slet ikke sammen. Der er også eksempler på folk der sidder låst fast i systemet. Jeg har efterhånden mødt mange der er endt i den tragiske situation at de har taget grunduddannelsen, men så har banken smækket kassen i når det kommer til f.eks. at låne til en typerating (hvilket ofte bliver gennemført uden job garanti). Dermed er man som nyuddannet fanget i en situation hvor man ganske enkelt ikke har den erfaring/ kompetencer som luftfartsselskaberne forventer og ens ods for at komme i gang i en branche der i forvejen er hård, bliver endnu hårdere. Spørg piloten ønsker at bevare sin rolle som uafhængig – men vi er gået i gang med at kigge på et muligt samarbejde med et større dansk pengeinstitut omkring hvad vi kan kalde ”fornuftige vilkår til fornuftige pilot aspiranter”. Målet med dette eventuelle samarbejde skulle gerne være at både pilot aspirant og pengeinstitut forstår at kombinere deres interesser og sætte realistiske mål for karrieren og tilbagebetalingen af lånet mm.

Den mørke side af branchen, som jeg berører lidt i dette indlæg bliver sjældent fremstillet, hverken på flyveskolernes informations møder eller i pressen. Når emnet bliver pilot uddannelse er der straks en der fremhæver hvad en SAS kaptajn tjener eller hvad linetrainings kaptajnen (før nævnte situation) tjener – og dermed tror jeg der er meget ringe chance for at vi kommer til at se en politisk intervention. Det man måske kunne håbe på var at luftfartsselskaberne på sigt vil indgå et tættere samarbejde med luftfartsskolerne end hvad vi ser i dag og at man på den måde opnår lidt færre risici ved at skulle investere i uddannelsen. Desværre tror jeg ikke vi kommer til at se den civile pilot uddannelse i DK blive udbudt uden en høj grad af bruger betaling.

Nu er det ikke fordi jeg vil drysse for megen malurt i bægeret – men disse to artikler beskriver meget godt de moderne forhold der eksisterer i visse selskaber.

http://piopio.dk/moderne-slaveri/

http://serviceforbundet.dk/Nyheder/2013/2013-10-14%20Lonslaver%20i%2010000%20meters%20hojde.aspx

Når det så er sagt, så er det ikke fair at skære hele branchen over en kam – der er efter min mening stadig en række gode selskaber – men spørgsmålet er hvor lang tid de kan holde kampen oppe. Så længe der er mange passager der lader prisen på flybilletten være afgørende og at der er rigeligt med nyuddannede til at kæmpe om de få job der er – så er det nok svært at forestille sig at branchen kommer til at ændre sig lige foreløbigt.

På vegne af spørg piloten og med venlig hilsen Søren

Kommentarer

kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top