skip to Main Content

Hvem er Danmarks-mester i at få egne elever i pilot job?

I begyndelsen af Februar 2022 lancerede vi en undersøgelse, der havde til formål at kortlægge en række forhold i forbindelse med at komme i job som pilot. Undersøgelsen er afsluttet, og vi har haft lejlighed til at gå data igennem.

Statistik kan være taknemmelig. Vi vil derfor naturligvis forholde os kritisk til vores egen undersøgelse. Derfor en disclaimer og kommentarer i den forbindelse.

DISCLAIMER: Bemærk undersøgelsen bygger på 73 piloters medvirkning. Således bør læser forholde sig kritisk til alle konklusioner, særligt til tal opgivet i “%”.

Du kan læse mere her om hvor mange piloter der blev uddannet i Danmark i perioden 2016 -2021. Trafikstyrelsen har desuden oplyst, at det totale antal af piloter med dansk erhvervscertifikat er “3095“. Så danske piloter med udenlandsk certifikater indgår ikke i dette tal.

De primære fejlkilder vi har identificeret er:

 1. Rigtigheden af oplysningerne
 2. Konklusioner baseret på et lavt antal
 3. Repræsentativt udsnit
1) Vi har taget udgangspunkt i, at løn-oplysninger og hvor lang tid det tog før piloten kom i det første fuldtidsjob er korrekt opgivet.
2) 73 piloter deltog i undersøgelsen og fordelingen af disse piloter har primært gået på:
 • Copenhagen AirTaxi
 • Center Air Pilot Academy
 • Billund Air Center
 • Greybird

De udenlandske pilotskoler bestående af Keilir, Naples, CAE, Oxford vil blive behandlet som “en pulje” kaldet “udenlandske skoler”.

3) Undersøgelsen blev kommunikeret via vores hjemmeside og de sociale medier, primært facebook grupper for piloter. Det giver en vis usikkerhed, i forhold til om vi er nået ud bredt. Eksempelvis må man formode, at en som har opgivet “projekt pilot” ikke nødvendigvis vil være medlem af en facebook gruppe for piloter, eller kommer forbi vores hjemmeside.

Undersøgelsens resultater:

Data vi mener er seriøst nok at dele:

 • Gennemsnitsalder, ved opnåelse af kommercielt certifikat
 • Hvor hurtigt kom piloten i job
 • Hvor i verden piloten fik sit første job
 • Danmarks mester i at få egne elever i pilot job
 • Lønniveau for 1. job

Gennemsnitsalder, ved opnåelse af kommercielt pilot certifikat

Gennemsnitsalderen var 25 år og 2 måneder

Ældste pilot der indgik i data 34 år

Yngste pilot der indgik i data 21 år

Hvis du gerne vil læse om vore tanker i forhold til alder og pilotuddannelse kan du finde mere information her.

Hvor hurtigt kom piloten i job

For årene 2021, 2020 og 2019 er tallene ikke særlig opløftende. Den naturlige forklaring er højst tænkeligt Covid-19.

For disse tre år viser fordelingen sig således:

 • ca 70% er endnu ikke kommet i job som pilot
 • ca 5-10% har opgivet at komme i job som pilot.

DISCLAIMER: Vi gør opmærksom på, at der kan være et større antal piloter fra de følgende årgange som IKKE er i pilot job. Tallene er baseret udelukkende på dem “der kom i job som pilot“. Det må derfor ikke tages som udtryk for at alle piloter fra disse årgange er i job som pilot. Det er ikke vores indtryk, at det har været sådan, at man “bare lige” fik et pilot job uden videre. Gældende for alle år har det formegentlig stadig været en væsentlig udfordring at komme i job som pilot og ikke blot en form-sag at få sig et job som pilot.

2017 var i følge vores undersøgelse, det bedste år i forhold til at komme i job som pilot. I 2017 var gennemsnitstiden fra færdiguddannet og så til første job som pilot nede på ca 3 måneder. Ifølge en flyveskoles egen hjemmeside var tallet af egne piloter, der kom i job ca 90%. Dette tal er det dog ikke lykkedes os at verificere.

Ellers har gennemsnitstiden for at komme i job som pilot i perioden 2016- 2013 ligget på ca 6 måneder.

2012- 2011 var i følge undersøgelsen hårde år for branchen, her kom gennemsnitstiden for at komme i job som pilot op på ca 12- 15 måneder.

For år tidligere end 2011 ligger gennemsnittet på ca 20 måneder.

Længste periode en pilot der deltog i undersøgelsen er gået uden pilot job var 7,5 år. Denne pilot lod vi ikke indgå i gennemsnitsberegningen, men vi kan oplyse at der er flere eksempler på piloter, der har ventet over 3 år på første job som pilot.

Danmarks mester i at få egne elever i pilot job

Det skal siges, at statistikken bygger på 73 piloters deltagelse og at fordelingen er som følger:

Antal elever der har deltaget i undersøgelsen og som har gået på en af følgende skoler:

 • Copenhagen AirTaxi          12
 • Center Air Pilot Academy  14
 • Billund Air Center               8
 • Greybird                              19

Når tallene ikke er højere kan vi godt forstå, hvis man forholder sig skeptisk til at udnævne “Danmarks mesteren i at få egne elever i pilot job“.

Ved gennemgangen af data var der dog en skole, der havde markant bedre tal. Derfor kan man, i vores øjne, med en vis sikkerhed sige at der er en flyveskole i Danmark, som udmærker sig. Vinderen blev “COPENHAGEN AIRTAXI“, men lad os lige vente lidt med at afsløre hvorfor. Lad os se på “runners up” først.

For Center Air Pilot Academy, Billund Air Center og Greybird var antallet af elever, uddannet indenfor de sidste 5 år (dermed inklusiv “superåret 2017”) og som det er lykkedes at kommet i job som pilot ca 50%. Det er klart at 2019, 2020 og 2021 med ca 70% elever der stadig er søgende, trækker voldsomt ned.

Copenhagen AirTaxi skiller sig dog så positivit ud at skolen fremstår som markant forskellig fra de øvrige danske flyveskoler.

Af de 12 elever der har deltaget i undersøgelsen og som har gået på Copenhagen AirTaxi er 11 nemlig i job og langt størstedelen indenfor 0- 3 måneder.

Det kræver måske en lille forklaring.

Ser man nærmere på Copenhagen AirTaxi eller “AIRCAT” i daglig tale, finder man ud af at udover at drive flyveskole, så er Copenhagen AirTaxi også et luftfartsselskab med egen operation (Airline Operators Certificate). Således drives “Anholt ruten” eksempelvis og man har en operation oppe på Grønland samt en charter operation, hvor kunder kan hyre et fly (taxa-flyvning). Til operationen anvendes i høj grad egne nyuddannede elever. Vi kontaktede “Jimmy Arly Larsen“, for at få en bedre forståelse af “de gode tal” som undersøgelsen viste.

Tager man pilotuddannelsen hos Copenhagen AirTaxi og består man uddannelsen, tilbydes man som minimum en sommerkontrakt, hvor man kan flyve for os. Det er dog helt op til eleven selv om man takker ja. Normalt flyver piloten hos os for at få lidt erfaring, og så søger piloten naturligt videre til et andet job, når det passer ind for vedkomne. Vi presser ikke piloten til at flyve for os, men er glade for det samarbejde vi har med vores elever. Vi kan følge dem til dørs ved at tilbyde dem en god start på deres karriere i luftfart.

Jimmy Arly Larsen – Copenhagen AirTaxi

I følge vore oplysninger er startlønnen hos Copenhagen AirTaxi ca 20.000- 25.000 DKK, men firmaet har andre typer af kontrakter som man kan overgå til, hvis man har lyst til at blive længere. I disse stillinger er lønnen højere og der tilbydes ordninger, hvor eksempelvis piloten opnår en typerating på en bonding aftale.

Vi er bekendt med at flyveskoler i Danmark generelt tilbyder deres nyuddannede elever job som flyveinstruktører, hvilket Copenhagen AirTaxi da også tilbyder, men de kan blot tilbyde et step mere nemlig “et reelt pilot job” i deres eget lille luftfartsselskab.

Når man taler om løn som pilot, er det nok generelt værd at vide, at lønnen kan stige meget over kort tid. Lønniveauet kan derfor godt være på 20.000- 25.000 DKK det første år og så 3 år senere være oppe på 40.000 DKK. Typisk stiger piloten også et sted mellem 30- 40% i løn, i forbindelse med avancement fra styrmandsstilling til en kaptajnsstilling.

Du kan se mere om pilotlønninger her.

Du kan selv regne på økonomien ved “projekt pilot”, ved at downloade vores gratis “pilot loan calculator” her.

Hvor i verden piloten fik sit første job

Baseret på undersøgelsen var fordelingen således:

Fik job i Danmark som første job 60%

Fik job i udlandet som første job 40%

Udlandet var eksempelvis repræsenteret ved: “skiftende base i Europa”, Spanien, Sverige, Schweiz, UK, Tyrkiet, Tyskland, Island og det Sydvestlige Stillehav.

Lønniveau for 1. job

Ifølge ug.dk kan man læse følgende:

Startløn som pilot

I vores undersøgelse spurgte vi om

“Såfremt du har haft dit første fuldtids pilot job. Hvad var lønnen i dit første fuldtids pilot job – gennemsnitlig indtægt per måned inkl. pension, tillæg, værdi af personalegoder mv (før skat)”

Løn-gennemsnit i vores undersøgelse baseret på 1. job i Danmark i perioden 2011-2021 (32 piloter)        24.277 DKK

Løn-gennemsnit i vores undersøgelse baseret på 1. job i udlandet i perioden 2011- 2021 (18 piloter)       23.644 DKK

Højeste løn der indgik i beregningen var 50.000 DKK og det var for et job i Sverige.

“Pay to fly schemes”, hvor lønnen kan være urimelig lav eller slet ikke eksisterende, er ikke medtaget i beregningerne. Langt de fleste lønninger som indgik i beregningerne lå omkring 20.000- 30.000 DKK.

Interessante observationer som dog kun må antages at være spekulationer, idet der er begrænset data:

Vi ønsker ikke at nævne specifikke flyselskaber, men en del nyuddannede fik deres 1. job i et udenlandsk selskab, der optræder en del gange. I 2015 blev startlønnen i selskabet opgivet til at være ca 40.000 DKK. Til sammenligning blev startlønnen i samme selskab i 2020-2021 opgivet til at være ca. 20.000 DKK. Den logiske forklaring er nok at udbud og efterspørgsel regulerer lønmarkedet for piloter. Er der mange arbejdsløse piloter, og dermed mange piloter af vælge mellem, er det ikke utænkeligt at en arbejdsgiver vil vælge at sænke lønnen.

Gennemsnits startlønnen som pilot var tilsyneladede markant højere i 80’erne – således omkring 25.000 DKK hvilket korriget for inflation svarer til ca 50.000 DKK.

Næste pilot undersøgelse

Vi har en pilot undersøgelse mere, som vi analyserer i disse dage. Den går på en “hold-vis” statistik.

Vi håber eksempelvis at kunne sige noget konkret om:

 • Beståelses-procenten på pilotuddannelsen
 • Hvor mange der er i job som pilot eksempelvis 10 år efter de blev uddannet
 • Hvor mange der selv har måttet finansiere en typerating

Vi takker alle de piloter, der brugte tid på at deltage i vores undersøgelse. Særligt er vi imponeret over, at over 90% har tilkendegivet at vi gerne må kontakte vedkomne og stille flere spørgsmål.

Tusind tak for opbakningen!

Happy landings

Spørg Piloten – Ask A Pilot

Kommentarer

kommentarer

This Post Has One Comment

 1. Anholt ruten er da heller ikke et rigtigt job hvis man siger i samme sætning at FI heller ikke er… saa hva med lige at lave beregningen igen UDEN praktikant jobbet hos CAT..

  FI jobbet er skam et “reelt job” hvis man husker at de skal være fast ansatte i ATO ifl EASA krav.

  Det er kun fordi man selv betaler at vi har denne diskussion.. ie hvor mange arbejdsløse vader rundt med ubruglige skatteyder betalte uddannelser?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top