skip to Main Content

Hvor mange piloter bliver der uddannet i Danmark per år?

Tallet for hvor mange piloter der bliver uddannet i Danmark per år er ikke nemt at finde.

Trafikstyrelsen har været meget hjælpsomme i forhold til at oplyse os om antallet af nyudstedte erhvervscertifikater per år, således vi kunne besvare spørgsmålet. Mange tak til Trafikstyrelsen!

Vi har valgt at fokusere på kommercielle certifikater (CPL – commercial pilot license), således indgår der ikke privat flyvecertikater eller andre former for certifikater i nedenstående tal.

På tværs at alle danske pilotskoler kan vi oplyse at antallet af nyuddannede erhvervspiloter i perioden 2016- 2021 var:

  • 2016 – 80
  • 2017 – 93
  • 2018 – 96
  • 2019 – 144
  • 2020 – 82
  • 2021 – 206

Som tillægsinfo kan vi oplyse, at det totale antal af piloter med dansk erhvervscertifikat er “3095“.

Antallet af “danske erhvervs piloter” er et andet tal.  Det skal måske lige forklares. Det er normalt således at en dansk pilot, der arbejder i udlandet, vil blive bedt om at konvertere certifikatet til det land, hvor vedkomne arbejder. En dansk pilot med tysk udstedt erhverscertifikat vil således ikke indgå i de tal som er oplyst fra Trafikstyrelsen. Det bliver hurtigt til en længere forklarring, men at en dansk pilot kan ende med ikke at have et dansk udstedt erhvervscertifikat, har typisk at gøre med, at det er nemmere for selskabets træningsafdeling at administrere blot et lands procedurer for certifikats fornyelser, gebyrer mm.

Analyse af antallet af nyuddannede kommercielle piloter i Danmark

Som vi ser ligger tallet nogenlunde stabilt i perioden 2016, 2017 og 2018 med omkring 80- 90 nye piloter årligt. i 2019 eksploderer tallet nærmest og hvorfor så det? Når vi skal forsøge at analysere tallet af nyuddannede piloter, går vi hele tiden 2 år tilbage – idet det jo var her piloten startede pilot uddannelsen (for pilot uddannelsen tager typisk ca 2 år). Så for at forklare en stigning i 2019, ser vi på 2017. Så hvad fik en masse til at starte pilot uddannelsen i 2017?

De færreste af os kan huske hvad der definerede 2017, men går man tilbage i gemmerne og søger på eksempelvis IATA’s rapport for luftfart i 2017 var der tale om pæne forudsigelser for branchen. Vi ved det naturligvis ikke med 100% sikkerhed, men med positive meldinger fra branchen, og særligt såfremt det har været muligt at få finansieringen af pilot uddannelsen på plads, så var der nok mange der tænkte det gav god mening at tage en pilot uddannelse i 2017.

Svingninger i branchen

Det er typisk således, at luftfartsbranchen nærmest helt naturligt svinger fra “gode tider” til “dårlige tider” med ca 7-8 års mellemrum. Dernæst kan der ske større ting såsom 11 sep, Covid-19, finanskriser, som akut påvirker luftfartsbranchen. Det er helt klassisk, at rekruttering af piloter går fra “0 til 100” så at sige på meget kort tid. Det der kan ske såfremt selskaberne ikke kan få nok piloter er, at selskaberne begynder at “hapse piloter” fra hinanden. Ofte er selskaberne på jagt efter erfarne piloter, og når der har været tale om “pilot mangel” er det typisk en mangel på erfarne piloter og ikke nyuddannede piloter. Nyuddannede står dog naturligvis ofte med mange gode muligheder for at komme i job, når der sker et opsving i branchen. Tilbage i 2017 er det vores indtryk, at det blev nemmere at komme i job som nyuddannet. Det er klart, at en sådan tendens kan være med til at skabe en masse gode historier samt optisme.

Så hvis vi ser på tiden med de øjne (at mange nyuddannede kom i job) er det ikke så svært at forklare hvorfor vi fra 2018- 2019 ser en stigning på ca 50% .

Et bud på det store fald af nyuddannede erhvervs piloter i 2020

Årsagen til det store fald af nyuddannede piloter i 2020 (82) og så den store stigning i 2021 (206), tror vi ikke skal forklares med at færre piloter startede pilot uddannelsen i 2018. Vi tror, at indtaget af piloter for 2018, 2019 har ligget stabilt, men at nedlukningen (Covid-19) i Danmark har medført, at mange piloter der skulle have fået deres licens i 2020 i stedet fik det i 2021. Det kan være en naturlig forklaring på, at tallet bliver hele “206” nyuddannede piloter i 2021. Det “korrekte” at gøre er nok at man tager tallet for 2020 “82” og man ligger det sammen med tallet for 2021 “206” = 288. Derefter kan man dele tallet med to, hvilket nok giver et mere sandsynligt bud på det reelle tal. “144” piloter virker langt meget sandsynligt i forhold til hvor mange, der startede uddannelsen 2 år tidligere.

Mørke tal i forhold til pilot uddannelsen

Et “mørke tal” vi ikke kender, er hvor mange der startede pilot uddannelsen, men som undlod at fuldende den. Særligt under Covid-19 har vi desværre oplevet mange piloter ønsker at springe fra pilot uddannelsen, eksempelvis grundet frygten for ikke at kunne komme i job. Det er desværre ofte ikke helt så ligetil at stoppe uddannelsen.

Problemer forbundet med at afbryde pilot uddannelsen

Problemet er i al sin enkelthed, at når en pilot ønsker at stoppe på en skole, så kan det ende med en ekstra regning. Regningen kan bestå af et “administrations gebyr“, betaling for påbegyndt modul samt evt. moms regning. Det vanskelige for piloten kan være at administrations gebyret er nævnt i uddannelses kontrakten. Som forbrugerombudsmanden understreger, så er gebyrer ikke direkte reguleret i lovgivningen. Det betyder, at flyveskolen som udgangspunkt selv kan bestemme, hvilke gebyrer de vil opkræve og hvor store de skal være. Men der er grænser. Gebyrerne må nemlig ikke være urimelige og hvis en flyveskole kræver flere tusinde kroner i gebyr, kan man måske bede flyveskolen om at forklare, hvordan det repræsenterer de reelle og rimelige udgifter (kravet til et lovligt gebyr). I forhold til afregning for påbegyndte moduler, er det svært at sige noget generelt om rimeligheden i dette og det afhænger af den individuelle situation. Hvis der er tale om en situation hvor det er skolen, der siger stop efter en pilot lige er påbegyndt et nyt modul, kan man måske i en sådan situation sætte sig ned og have en dialog om ikke skolen burde have forudset det ville ende således, og således sørget for at have en dialog med den studerende lidt tidligere. I forhold til moms problematikken, drejer det ofte sig om hvordan reglerne fortolkes. Her er det vores oplevelse, at de danske flyveskoler ikke er enige i deres fortolkning af lovgrundlaget.

Rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker rådgivning, hvad enten det omhandler start eller afbrydelse af pilot uddannelsen. Vi oplever desværre en stigende tendens af henvendelser, der har “juridisk karakter“. Samtidig hører vi om, at det er svært at finde juridisk personale med erfaring indenfor luftfart, som forstår problemstillingen. Derfor er vi begyndt at specialisere os indenfor dette område.

Happy landing

Spørg Piloten – Ask A Pilot

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top