skip to Main Content

Kommer der mangel på piloter?

Kommer der mangel på piloter?

Here we go again“. Sådan tænker mange erfarne piloter, når der gang på gang udkommer udmeldinger om at der kommer pilot mangel.

For dem der overvejer branchen (altså at blive pilot) lyder det jo fantastisk, at der er udsigt til at blive del af en branche hvor der er brug for en.

De erfarne piloter kan hurtigt komme til at fremstå “gammelsure” og som værende på “nej holdet” ved at være noget skeptiske.

Men hvem skal man tro på?

Rapporter om mangel på piloter

Du husker måske rapporten fra CAE i 2020 der varslede om, at der ville være mangel på 27.000 piloter allerede i 2021. Der opstod megen debat på de sociale medier og mange påpegede at CAE var en simulator training provider, så det var måske ikke så mærkeligt at de kom med de positive udmeldinger. Det handlede måske om deres overlevelse?

Nu hvor vi er godt inde i 2021 kan vi gøre status og hurtigt konkludere at CAE’s spådom ikke holdt stik. Der mangler ikke 27.000 piloter i 2021 og der er fortsat lang kø til de få ledige pilot jobs.

I 2021 kom så en ny rapport. Ikke fra CAE men fra Oliver Wyman.

”After Covid-19, Aviation faces a pilot shortage”

Dette er overskriften på rapporten fra analyse instituttet Oliver Wyman.  Hele rapporten er bygget op af argumenter, grafer samt analyse.

Lad os se nærmere på en af mange grafer i rapporten.

Grafen “pilot demand versus supply forecast”, giver os et retrospektiv der bekræfter at der i 2020 var alt for mange piloter. Årsagen er også velkendt eftersom Covid-19 restriktionerne betød at antallet af flyvninger blev reduceret markant. Flere airlines gik konkurs om mange piloter blev enten sat på gaden eller hjemsendt på orlov etc.

Ifølge grafen var Asien hårdest ramt med ca 30.000 for mange piloter. Dernæst USA med ca 25.000 og  Europa (man må gå ud fra den grå følger den grønne graf) ligeledes med ca 25.000. Tilbage er der ca 10.000 fordelt over henholdsvis Afrika, Latin America og Mellemøsten. Det giver, hurtigt regnet, 30.000+25.000+25.000+10.000 = 90.000 piloter der var for mange i 2020. Hvor disse data kommer fra vides ikke.

Senere, i samme rapport, finder man en global oversigt over “pilot demand versus supply”.

Den gule graf indikerer behovet for piloter. For 2020 finder vi en aflæsning på ca 175.000. Dvs der var i 2020 på verdens plan behov for 175.000 piloter. Supply (udbuddet) af piloter er den lilla graf og for 2020 aflæses ca 310.000. Forskellen på de to tal (supply og demand) 310.000- 175.000 må så give surplus figure på 135.000 piloter.

Dernæst ser det dog ud til at det vender og fra 2022 er der ikke nok piloter. Det må betyde at vi allerede i 2022 kommer til at mangle piloter. Men hvordan kan det vende så hurtigt? Det er nok et meget godt kritisk spørgsmål at stille.

Går man lidt dybere finder man flere argumenter i rapporten der er i modstrid med andre rapporter fra selv samme firma. Eksempelvis har rapporten COVID to Limit Global Aviation Fleet Growth over the next 10 years et andet bud på fremtiden.

Hvis du har været i branchen i længere tid har du måske tidligere set rapporter fra Oliver Wyman og der tegner sig et mønster. Rapporterne tager ofte fejl og der er flere gange tidligere råbt “ulven kommer” (der opstår pilot mangel). Måske på den baggrund er det nemt at forstå de erfarne piloters rysten på hovedet.

Hvorfor mange rapporter måske tager fejl

Nye fly = behov for flere piloter

En typisk antagelse er, at nye fly fra producenten medfører behov for flere piloter. Det lyder måske rimelig logisk første gang man hører det. Ofte erstatter de nye fly ældre fly. De piloter der flyver de ældre fly uddannes til at flyve de nye. Dermed går profitien om mangel på piloter ikke altid op. Det er ikke altid at nye fly er ensbetydende med en udvidelse af flyflåden.

Airlines får mere og mere ud af deres piloter

Når flyve hviletids bestemmelserne ændres og schedules optimeres, kan airlines få mere ud af deres piloter. En udsættelse af pensions alderen har også en indvirkning. Når effektiviteten stiger af piloterne betyder det selvklart at behovet for nye piloter ikke opstår.

Udviklingen i retning af førerløse fly eller fly med 1 pilot

Den slags er nok ikke noget vi lige ser de næste par år, men 10-20 år er trods alt lang tid. Den største hindring syntes ikke at være teknologien, men mere de regulative regler. Kommer regelsættet på plads er det nemt at forestillle sig at et segment som cargo flyvning hurtigt vil blive påvirket. Det tager nok længere tid før teknologien tages i brug indenfor passager traffiken idet mange nok vil modsætte sig i starten.

Hvordan vi rejser ændrer sig

Efter 11 september så man en ændring af hvordan folk rejste. Mange kom med bud på at dette var som følge af frygt for noget lignende. Der gik lidt tid og så vendte rejselysten dog tilbage. Med Covid-19 er det måske ikke frygten for smitte der ændrer vores adfærd men snarere behovet for det at rejse. Mange længes måske efter at komme på ferie og rejsebranchen melder om hurtig medvind i salget. Men hvad med forretningsrejsende? Er der stadig samme behov som før Covid-19 for at mødes fysisk til et forretningsmøde? Tiden vil vise om vores brug af online møder blot er en midlertidig tendens eller om det er kommet for at blive.

Det er svært at forudsige det uforudsigelige

Vi ved at luftfartsbranchen er nemt påvirkelig af økonomiske kriser. At forudsige hvordan vores verden udvikler sig, hvilke nye trusler, kriser der kommer er rigtig svært.

Markedet justerer sig

MPL og cadet schemes kan hurtigt dække et evt. shortfall i en airline. Det er set før at disse schemes hurtigt kan introduceres og desværre også at de ligeså hurtigt kan forsvinde igen. Det ved pilot studerende i kø til jobs i Lufthansa og KLM alt om. Der var også fornylig en del pilot studerende der kom i klemme i et MPL eventyr. Det endte med at koste piloterne hele 190.000 EUR.

Selvom man kunne håbe det, så bliver det desværre nok aldrig sådan at man som nyuddannet pilot kan vælge og vrage mellem pilot jobs. Den slags pilot mangel er rigtig svær at forestille sig (i hvert fald for erfarne piloter). Det er således ikke fordi erfarne piloter ikke under nye piloter positive fremtidsudsigter, men måske mere fordi de har oplevet de samme historier bliver fortalt igen og igen.

Hvem bruger forudsigelserne til deres fordel?

Nogen af dem der i særdeleshed bruger forudsigelser om pilot mangel er flyveskolerne. Vi ønsker ikke at hænge nogen skoler ud, så følgende skoler navngives ikke.

Vi spoler tiden tilbage til 2012, en tid der var hård for luftfarten i kølvandet på 11. september. En dansk flyveskole skriver i deres infomateriale meget overbevisende:

På trods af den nuværende økonomiske uro indenfor dansk og international luftfart forventer både analyseinstitutter, flyfabrikker og myndigheder en markant stigning I behoved for piloter over de næste 10 år. Uafhængige kilder peger på en fordobling af antallet af piloter I denne periode. Samtidig har de Europæiske lande vedtaget en fællesuddannelsesmodel (JAR) hvilket har medført en kraftig reduktion I antallet af godkendet flyveskoler. Et stigende behov for antal af piloter sammenholdt med et begrænset antal uddannelsespladser skaber naturligvis en fordelagtig situation for nyuddannede piloter.

Vi spoler tiden frem og skriver 2021, her skriver en dansk flyveskole:

Det er svært at spå om fremtiden, men prognoser både indenfor og udenfor europæisk luftfart peger på en stor ekspansion af lufttrafikken, og i kombination med kommende meget store pensionsafgange, vil der også fremover være et stort behov for nyansættelser af unge kvalificerede piloter. Jf. prognoser fra Boeing og Airbus vil der blive brug for 500.000 nye piloter indtil 2033, hvilket er så stort et antal at der pt. ikke er træningsfacilieter nok til at leve op til det estimat.

Har der været mangel på piloter?

Fra 2012 og så frem til nu, har der på intet tidspunkt været pilot mangel for nyuddannede piloter.

Hver gang der har været tale om aktuel pilot mangel har det været piloter med en specifik erfaring.

I 2017 kørte blandt andet Jyllands Posten flere historier om pilot mangel og vi medvirkede til interview sammen med flere andre i branchen. Der var IKKE pilot mangel generelt, men tale om at selskaber i Mellemøsten og Asien var på jagt efter piloter med en specifik erfaring. Du kan læse mere her.

Advarsel om at blive pilot

I skarp kontrast til de positive forudsigelser om pilot mangel kom der i 2020 en udtalelse fra den engelske fagforening BALPA:

The pilot’s union, BALPA, has issued a warning to everyone who is thinking aboutembarking on a pilot training course – think again. BALPA has taken this extraordinary step to help avoid students paying upwards of £100,000 for training only to find there are no jobs available at the end

Hvor er logikken? Nogen siger spring andre siger nej

For at få logik i dette sammensurium af udtalelser er det måske værd at være kildekritisk.

De fleste flyveskoler er private virksomheder. De tjener deres penge på at have folk igennem maskineriet.

Flyveskoler vil (generelt) uddanne lige så mange piloter som de har plads til uden hensyntagen til om der er jobs i den anden ende eller ej.

Man kan man fortænke flyveskolerne i at forsøge at markedsføre sig og overleve?

Store regionale forskelle på behovet for piloter

Det er også værd at være opmærksom på at der kan være store regionale forskelle på behovet for piloter. I Europa er det muligt at gå direkte fra flyveskole med 200 timers erfaring og så ind i en airline. Det samme er ikke muligt i feks USA. Her spænder regler ben for at man kan komme i en airline før man har ca 1500 timers erfaring. Det betyder at i USA skal den nyuddannede ud og samle erfaring i mindre selskaber, typisk 2- 3 år. Det tager således tid at “forme” en airline pilot. Når de større selskaber i USA pludselig har behov for piloter og der ikke er nok i “pipeline” så opstår pilot manglen hurtigt.

Inden man får den fikse idé at så blot tage til USA for at flyve, så skal man først sætte sig ind i visum regler og konvertering af certifikat. Det er ikke umuligt, men bestemt noget der er tricky.

Manglen på jobs kaster ofte nyuddannede piloter ud i eventyr i udlandet og her får man hurtigt mange bolde i luften. At være pilot i dag på den slags eventyr kræver ofte man er revisor, advokat, rejsespecialist, boligagent på en og samme tid.

Gode råd til dig der overvejer at blive pilot

Vi vil gerne hjælpe dig med uvildig information omkring branchen, så du selv kan træffe beslutninger på et informeret grundlag. Vi syntes bestemt ikke du skal droppe pilot drømmen, blot at du skal sikre at dine forventninger til branchen er realistiske.

Lige nu er det måske værd at overveje at tage en anden uddannelsen inden du tager pilot uddannelsen. På den måde har du måske en anden branche du midlertidig kan beskæftige dig i, hvis nu der ikke er pilot jobs når du er uddannet.

Det er også værd at overveje at tage uddannelsen til pilot modulart. Den modulare uddannelse giver mulighed for at du selv kan styre tempoet og arbejde ved siden af. I en tid hvor det at opnå finansiering kan være svært, kan den modulare uddannelse være en god løsning. Den modulare uddannelsesvej giver også typisk et godt netværk som du måske kan trække på senere hen. Det er måske værd at vide, at den modulare uddannelse typisk ikke fremstilles særlig positivt af de integrerede skoler. Årsagerne hertil kan være mange. Vores opfattelse er, at man kan blive en fantastisk dygtig pilot uanset om man er integreret eller modular elev og man kan komme i arbejde som pilot uanset hvilken vej man tager. Bliver man uddannet modulart, er det dog klart at der i større grad hviler et ansvar på den enkelte for at tage ansvar for egen uddannelse.

En ting som mange ikke overvejer på grund af de ikke kender til muligheden er de nordiske statsstøttede pilot skoler. Her kan du kan få uddannelsen stort set gratis, men at komme ind er ikke nemt og gode skole karrakterer er en forudsætning.

Endeligt er der muligheden for at blive pilot i forsvaret, hvilket i takt med at de civile pilot forhold er dalet er blevet en mere og mere attraktiv arbejdsplads.

Er du mellem 13- 23 år og har du mod på at snuse lidt til det at være pilot er Danish Air Cadet måske en god mulighed.

Hvis du har lyst til at tale med nogen om dine pilot drømme

Hvis du ønsker ærlig rådgivning omkring branchen er du velkommen til at skrive til os her

Du finder også en masse brugbar information i vores e-bog omkring how do I become a pilot.

Happy landings

Spørg Piloten

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top