skip to Main Content

Arbejdstider som pilot i forsvaret for eskadrille 721, 722 og 724

Jeg er særlig interesseret i arbejdstiderne for helikopter- og transportpiloter i flyvevåbnet.

Hvordan ser en arbejdsuge ud for:

C-130J og CL-604 (Eskadrille 721)?
Merlin-helikopterpilot (Eskadrille 722)?
Fennec-helikopterpilot (Eskadrille 724)?

 

Hvornår møder man typisk på arbejde?
Hvor lange er vagterne?
Hvor ofte har man vagt?
Hvor meget afspadserer man hvis man er væk i længere tid? (hvad er ca forholdet mellem dage væk og dage fri)

Da vi fik dette spørgsmål blev vi lidt fanget på hælene og måtte have hjælp til besvarelsen. Vi kontaktede derfor Forsvarskommandoen og vi fik et rigtig fint svar retur som vi har fået lov at dele i det offentlige rum.

Svar fra eskadrille 721:

Som pilot i ESK 721 har man varierende arbejdstider afhængig af, hvilken flytype man flyver, og hvilken type mission man afvikler. Generelt gælder det, at arbejdsdage spænder lige fra en kontordag fra 0730-1515 til en udsendelse på en international operation i op til 12 uger. Derudover kan der forekomme perioder med såvel korte som lange planlægningshorisonter, hvilket er et grundlæggende vilkår som en politisk styret organisation med høj indsættelsesparathed.

For C-130J gælder, at bidrag til internationale operationer typisk vedtages for 6 mdr. perioder, hvor man som pilot indgår i rotationer 6-7 ugers varighed med 12-14 dages efterfølgende afspadsering. Enkeltmissioner varer typisk 4-5 dage efterfulgt 4-5 dages afspadsering. Derudover forekommer der øvelsesaktiviteter oftest af 2-3 ugers varighed efterfulgt af tilsvarende afspadsering.

For CL-604 gælder, at bidrag til internationale operationer varierer fra 5 uger til 12 uger med heraf afledt 6-12 dages afspadsering. VIP missioner er normalt af 2-4 dages varighed efterfulgt af et par dages afspadsering. Luftgruppe Vest(Grønland) er 14 dages deployeringer typisk efterfulgt af 4 dages afspadsering.

Set over et år følger livet som pilot de almindelige arbejdstidsregler, og der planlægges for en 37 timers arbejdsuge. Jobbet stiller krav til fleksibilitet – har du det, er jobbet utrolig afvekslende, ansvarsfuldt, oplevelsesrigt og flyvemæssigt udfordrende – en samlet pakke, der gør det til et af Danmarks bedste job.

Svar fra eskadrille 722:


Som pilot på en SAR helikopter (SAR = Search and Rescue = eftersøgning og redning), arbejder man ikke 8-16 man-fredag.

Uheld og/eller ulykker sker på alle tider af døgnet og på alle dage i løbet af året inklusiv f.eks. juleaften. Der er således altid 3 SAR helikoptere på kort beredskab til at dække hele Danmark.

For at dette skal kunne lade sig gøre er det ikke muligt med en ”normal” arbejdsrytme. Besætningerne på SAR helikopterne har derfor ”SAR vagter” der strækker sig over flere døgn ad gangen.

Da SAR besætningerne også er omfattet af lovgivningen omkring en 37t. arbejdsuge, betyder det derfor også at der mellem disse vagter er et antal fridage.

Antallet af fridage imellem hver vagt er forskelligt, da det afhænger af flere faktorer, men man har selv en lille indflydelse på det i forbindelse med planlægningen af vagterne.

Svar fra eskadrille 724:

En standard arbejdsdag for ESK 724 er mandag til torsdag 0730 -1530 og fredag 0730-1230. Når det så er sagt, så har vi stort set hver uge personel som arbejder forskudt fra disse tider. Det sker enten fordi vi løser en pålagt opgave med støtte til politi eller anden enhed i forsvaret eller fordi vi har behov for mørkeperioder til at gennemføre uddannelse eller rutinering af vores færdigheder.

Vores vagter, for de to beredskaber vi har, strækker sig typisk over 3-5 dage og er fordelt på tilstedeværelse og tilkald fra hjemmet.

Antal vagter variere meget og det vil derfor ikke være retvisende at komme med et tal. Antallet er afhængig af andre opgaver, udsendelser, uddannelser, personeludskiftninger, orlov, sygefravær og meget andet. Skal jeg alligevel komme med et meget generaliseret bud, så vil det nok ligge i omegnen en vagt hver 3-4 uge. Dette virker måske ikke af så meget, men det skyldes at vores arbejde ikke alene er vagtbaseret som f.eks. et ambulance/brand beredskab. Vi løser en stor del af vores opgaver ved siden af vagterne, herunder f.eks. støtte til andre enheder i forsvaret.

Vi er som udgangspunkt ansat på 37 timer ugentligt og er underlagt almindelige arbejdstidsregler for frihed og afspadsering. Det betyder, at vi planlægger enten før eller umiddelbart efter aktiviteten for afvikling af optjent frihed. Forholdet mellem dage væk og fridage er et meget bredt spørgsmål, hvis jeg forstår det korrekt. Derfor vil jeg henvise til arbejdstidsregler for ansatte i forsvaret generelt. Vi har desværre ikke nogle særlige privilegier i ESK 724 🙂

Spørg Piloten siger tak til Eskadrille 721+ 722+724 samt Forsvarskommandoen

Vi takker her fra Spørg Piloten for det fine svar fra alle tre eskadriller. Det er fantastisk, at de tager sig tid til at hjælpe med at besvare spørgsmål. Rigtig god stil i vores øjne.

Hvis du vil vide mere om at blive pilot i forsvaret

Frist for at søge ind som pilot i forsvaret for 2021 er onsdag 30. juni 🙂

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at blive pilot i forsvaret kan du søge mere information her. Vi kan også henvise til Flyvevåbnets webinar om pilotuddannelsen

Vores kompendium “How do I become a pilot” indeholder et specifikt afsnit omkring at være pilot i forsvaret og de aspekter der kan være forbundet hermed. Deltagelse i internationale missioner, om at gå fra militær til civil pilot samt familie og hverdagen. Ellers er du velkommen til at stille dine spørgsmål via Ask A Pilot.

Happy landings

Spørg Piloten

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top