skip to Main Content

Hvad er tilladte minimumsflyvehøjde for forsvarets helikopter

Q: Hvad er tilladte minimumsflyvehøjde for forsvarets helikopter? Vi bliver flere gange om dagen overfløjet af en af de store helikoptere fra Skalstrup. Den larmer meget og sommetider er den så langt nede, at det er som om det hele ryster. Hvor langt nede må den flyve hen over os – og hvordan finder man ud af, hvor langt nede/oppe den er, når man står på jorden og ser den?

Flyvevåbnet har dispensation til at flyve lavere end de for civil flyvning gældende minimumshøjder beskrevet i bestemmelser for civil luftfart BL 7.1, men lad os starte med at kaste et blik på hvad de civile regler siger om minimumshøjder:

DETTE GÆLDER FOR CIVILE FLY:

Minimumsflyvehøjder

Flyvning skal, bortset fra start og landing, foregå i en højde, som tillader, at landing i tilfælde af en nødsituation kan ske uden fare for personer eller ejendom på jorden eller vandet. De minimumsflyvehøjder, der er fastsat i afsnit 5 og afsnit 6, skal samtidig overholdes.

Anm.: I forbindelse med beregning af de minimumsflyvehøjder for særlige områder og særlige ATS-ruter, der er publiceret af Statens Luftfartsvæsen, har Statens Luftfartsvæsen anvendt en omregningsfaktor, således at 984 FT er lig med 300 m.

Og punkt 5. afsnit 6 lyder: Medmindre der foreligger tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen, må flyvning kun udføres:

a. over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, i en højde af mindst 300 m (1000 FT) over den højeste hindring inden for en radius af 600 m fra luftfartøjet. Flyvning i lavere højde er dog tilladt i forbindelse med start fra eller landing på en godkendt flyveplads,

b. over andre end de områder, der er nævnt i a., i mindst 150 m (500 FT) over jorden eller vandet. Flyvning i lavere højde er dog tilladt i forbindelse med start eller landing.

Hvad gælder så for forsvaret?

Når det kommer til forsvarets operationer har de netop sådanne tilladelser til at flyve lavere. Forsvaret har udgivet en folder omkring lavt flyvning. Der er også beskrevet hvorledes man kan “klage” over lavtflyvningerne.

Her er et link til BL 7.1 i sin fulde form

http://www.slv.dk/Dokumenter/dsweb/Get/Document-9959/BL%207-1,%20Lufttrafikregler,%2013.%20udgave.pdf

Og her finder man folderen fra Flyvertaktisk Kommando

http://forsvaret.dk/FTK/Nyt%20og%20Presse/Publikationer/Documents/FolderLavflyvning1.pdf

At bedømme et luftfartøjs højde

Det kan være meget svært at vurdere højden af et luftfartøj med det blotte øje. Personligt ved jeg at hvis jeg kan se registrerings bogstaverne på luftfarttøjet så er vi under 1000 ft – men det er jo en lidt “vag” måde at afgøre det på, da det beror på hvor godt et syn man har. Måske det vil være en hjælp for dig at have en form for reference, f.eks. er en “normal” fodboldbane ca 100 m. Så 1000 ft svarer til tre fodbold baners længde.. og 500 ft til 1,5 fodbold bane. Nu er det selvfølgelig også anderledes at kigge “op” i luften og det kræver lidt øvelse at kunne afstandsbedømme. Moderne fly er udstyret med en “transponder” – denne giver information til ATC (air trafic control) omkring hvor og hvilken højde fartøjet befinder sig i… såfremt du indgav en klage ville man kunne gå ind og se præcist hvilken højde fartøjet befandt sig i.

Før du klager

Som en afsluttende bemærkning og inden du klager over støjen, så har jeg selv en militær baggrund og min erfaring er at flyvehøjderne og hensyn til befolkningen bliver taget meget seriøst. Så ser du en helikopter i MEGET lav højde – så er der måske en eftersøgning eller lignende i gang og så handler det måske om at rede menneskeliv.  En anden mulighed er selvfølgelig at du bor lidt “uheldigt” i forhold til Skalstrup og at der findes en “udflyvnings rute (SID)” der går tæt forbi.. det kunne forklare hvorfor det sker flere gange dagligt.  Jeg synes du skal prøve at få det opklaret og jeg er sikker på at der sidder nogle flinke mennesker på flyvertaktisk kommando Telefon: 97 10 15 50 lokal 5623 – som du er velkommen til at ringe til såfremt du er bekymret eller generet. Personligt vil jeg mene det nok er bedre at give dem et kald end at indsende en skriftlig klage.

Jeg håber dette gav svar på dit gode spørgsmål! Du skal velkommen til at skrive igen og hvis du ikke allerede har fundet os på facebook, er du velkommen til at følge os der – søg blot på “spørg piloten” og husk selvfølgelig at “like” os 🙂

På vegne af spørg piloten og med venlig hilsen Søren

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 2 Comments

  1. I modsætning til Civil luftfart har forsvaret ingen regler/love vedr. minimumshøjder, og med god grund.

    Som jeg siger til venner og bekendte der klager over støj fra lufthavne, vejnet, togbaner, havne osv, man er altid velkommen til at flytte og der findes masser af steder i Danmark (verden) hvor man ikke bliver chikaneret af disse eller af andre ting 😉

  2. Jeg kan så følge op med at sige at militæret er stort set ligeglad med klager, istedet anbefaler jeg at man kontakter forsvarsministeriet. Her er de meget hjælpsomme og her får man en fin behandling sålænge man kan dokumentere hændelserne !!!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top