skip to Main Content

Kan man blive pilot i Forsvaret hvis man først er uddannet civil pilot?

Kan man blive pilot i Forsvaret, hvis man først er uddannet civil pilot?

Ja, det kan man faktisk godt. Det er faktisk lidt af en myte, at man udelukkes fra at blive pilot i Forsvaret hvis man først er civil uddannet pilot.

Myten er måske opstået på baggrund af at det har været meget sjældent at det rent faktisk er sket og det kan der være mange gode grunde til. For eksempel må man formode at har man valgt at blive civil pilot er det fordi man ønsker en civil karriere.

Men her er et scenarie. Du har taget beslutningen om den civile pilotuddannelse på et tidspunkt hvor karriere-mulighederne civilt samt dine forventninger til den civile branche var en anden. Nu har vi Covid-19 og branchen har ændret sig (måske permanent?) som følge heraf. Det kan også være du opnået 1- 2 års erfaring i det civile. De arbejdsforhold du har oplevet er måske noget der får dig til at søge helt væk fra at være civil pilot. I disse tilfælde er det måske realistisk at skifte, vel og mærke såfremt du har den profil Forsvaret er på udkig efter.

I en tid hvor stabilitet, lønforhold samt arbejdsforhold i den civile sektor er under udvikling og pres er det Forsvaret kan tilbyde måske meget attraktivt. Forsvaret kan tilbyde stabile forhold, et stærkt sammenhold og måske i mange tilfælde bedre løn- samt arbejds-forhold end den civile branche. Hvis du ønsker at læse om arbejdsforholdene i Eskadrille 721, 722 og 724 kan du gøre det her.

Forsvarskommandoen har (igen) været utrolig behjælpelige med et svar. Essensen af vores henvendelse var:

Det kom meget bag på os at en allerede uddannet kommerciel civil pilot blev optaget som pilot i forsvaret. Den mulighed tror vi ikke mange er klar over. Er det en profil I stadig søger eller var det blot et forsøg?

Svaret retur:

Alle pilotansøgere i Flyvevåbnet gennemgår Flyveskolen, som giver Flyvevåbnet mulighed for at vurdere den enkelte ansøgers evner og potentiale og dermed selektere de bedst egnede til det videre uddannelsesforløb. Dette gælder også for ansøgere med baggrund som civilt certificeret pilot.

Ansøgningskravene til at søge til pilot har en række konkrete rammer, eksempelvis alder, men der foretages en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Således har de ansøgere, som er optaget med baggrund i civil luftfart, gennemgået samme optagelsesproces som alle øvrige pilotaspiranter i Flyvevåbnet.

Det er altså ikke en specifik profil som vi søger på (civilt uddannede piloter), men ansøgere med denne baggrund indgår i selektionen på lige vilkår med det resterende ansøgerfelt.

Er det nemt at skifte fra civil pilot til militær pilot?

Alt andet lige vil du have en fordel ved allerede at være uddannet civil pilot, når det kommer til det rent flyvemæssige. Det må formodes at du på Flyveskolen vil få et mindre antal flyvetimer end en “ikke uddannet pilot”. Der vil være nye procedurer og måder at flyve på som du vil skulle lære og dit håndelag samt evne til indlæring vil blive testet. Du skal ikke forvente det bliver legende let, for der er en række områder hvor Forsvaret vil adskille sig markant fra det civile. Eksempelvis kan der stilles høje krav til udenadslære og dine samarbejdsevner.

Motivations-mæssigt må du formode at Forsvaret, i forbindelse med din rekruttering, vil have spørgsmål til hvorfor du pludselig ændrede mening og hvorfor du ikke søgte Forsvaret i første omgang.

Det vil nok være en fejl at forestille sig at Forsvaret er en arbejdsplads hvor “svingdøren” er i brug. Så ser du Forsvaret som en midlertidig løsning indtil den civile sektor måske vender – ja, så er det nok ikke et godt match. Forsvarets piloter indgår en kontrakt om tjenestepligt inklusiv en bonding (tilbage-betalingspligt) hvis kontrakten afbrydes.

Antallet af Forsvarets piloter der går over til en civil karriere efter endt tjenestepligt er, efter vores opfattelse, ikke som for ca 25- 30 år siden. Her var der en større flugt over i det civile. Det var i en sådan grad at der var tale om en reel udfordring for Forsvaret at holde på piloterne.

At strømmen er vendt er måske udtryk for hvordan den civile pilot-branche har ændret sig. Dermed ikke sagt at vi “advarer om at blive civil pilot”, men blot et heads up om at forholdene i den civile branche har ændret sig.

Hvis du ønsker at vide mere

Hvis du ønsker et indblik i hvordan mulighederne er for at blive pilot (fortalt uden filter), kan vi anbefale vores e-book “How do I become a pilot“. E-bogen indeholder et specifikt afsnit om at være pilot i Forsvaret, men er ellers primært fokuseret på dine muligheder for at blive civil pilot og særligt om hvordan det er at være civil pilot.

Ønsker du at vide mere om mulighederne for at blive pilot i Forsvaret er du velkommen til at kontakte os via Ask A Pilot.

Er du ikke startet på pilot-uddannelsen endnu og er du under 23 år, er det måske også værd at læse dette indlæg om Danish Air Cadet.

Her kan du frit downloade brochurer om Forsvarets pilot-uddannelse.

Bliv pilot i Flyvevåbnet

Forsvaret_Pilotbrochure_2020

Happy landings,

Spørg Piloten

 

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top