skip to Main Content

Nogle fly har forskelligt antal sæder på hver side af midtergangen, hvordan påvirker det flyets balance?

Jeg har et spørgsmål til Jer: Nogle fly har forskelligt antal sæder på hver side af midtergangen, f.eks. MD80/DC9/Caravelle med 3/2 og Embraer 135 med 1/2 Hvordan påvirker det flyets balance og hvordan kompenserer man for dette?

Tak for dit spørgsmål omhandlende “vægt og balance” på flyveren.

Indledningsvis vil jeg lade bemærke at vægt og balance, som udgangspunkt er noget jordpersonalet står for at udregne, og piloternes roller er dernæst at checke beregningerne. Det munder ud i, at piloterne før afgang modtager et “loadsheet”. Loadsheetet indeholder information om antal passagerer, eventuel bagage etc. Piloterne (på større fly) vil sjældent kunne se den præcise placering af passagerer på loadsheet, men det kan kabinepersonalet derimod. Derfor sker der er et samarbejde (mellem kabine og piloter), hvor kabinens opgave er at kontrollere at “folk” sidder hvor de har fået besked på. Det er i sig selv let nok hvis flyveren er fuld 🙂 Situationen jeg formoder du tænker på, er såfremt man ville have fyldt flyveren op således, at eksempelvis hele venstre side var fyldt op og højre side var tom. Vi kan nok hurtigt blive enig i, at det ikke er særlig smart, men lad os se på hvad konsekvensen vill være. Forestil dig et skib. Er fragten lastet skævt vil skibet formegentlig krænge lidt. På samme måde med en flyver. Vi har dog forskellige hjælpemidler ombord til at “trimme” flyveren. På den måde vil piloterne (trods en skæv lastning) kunne anvende trimfunktion, til at “rette flyveren op”. Når man anvender store trim korrektioner, vil det kunne påvirke brændstofforbruget, idet flyveren ikke er så “strømlinet”, når vi anvender trim.
Den kritiske situation for os (piloter) er dog hvis og såfremt, at flyveren er fyldt op “hale tung”. Altså hvis alle sidder nede bagi. Det kan resultere i at vi så og sige laver en “wheelie” ned af startbanen, altså at næsen løfter sig (for tidligt). Det er selvfølgelig lidt overdrevet sagt, men faktisk kan en skæv loading (haletung, eller næsetung) give ekstra arbejde for piloterne, og igen højere brændstofforbrug.
Derfor er målet altid at flyveren bliver lastet fornuftigt, med en tyngdepunkt tæt på det, for flyveren, optimale.
Det har ikke i sig selv betydning hvor mange sæder der er på hver side af gangen, men det er klart at jo større plads man har ombord, og desto mere man kan “løfte”, desto større motorer og vinger skal man bruge. Derfor bliver design af et fly, altid et kompromis, hvor man som udgangspunkt ser på “hvad skal flyveren bruges til” og dernæst designer man den så.
Happy landings
Ask A Pilot – Spørg Piloten

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 3 Comments

 1. Er fragten på et skib lastet skævt vil skibet formegentlig krænge lidt, sådan skriver I. Nej det vil det formentlig ikke idet større skibe er udstyret med automatiske healing tanke der pumper vand fra side til side og sikrer 0 graders krængning. Derudover er der igen på store skibe omkring 10-12 ballast tanke der rummer op til 30.000 tons vand eller mere, dette sikrer at skibet trimmes til lige trim, og ikke mindst at alle de forskellige stress påvirkninger skroget udsættes for ikke overskrides. Det er vagthavende styrmands primære opgave at følgelasteplan og ballastplan når skibet er langs kaj.

  På loadsheet til en flyvemaskine er det principielt ligegyldigt hvor tyngdepunktet ligger, så længe det ligger inden for afgrænsningerne, med den flyver mest økonomisk med tyngdepunktet længst bagude. Det er bl.a derfor at 747 har en brændstoftank i haleplanet. Herudover er der indexsetting til haleplanet baseret på loadsheet kalkulation.

 2. Et flys balance bliver, stort set, udregnet ud fra 3 faktorer. Passagernes vægt og position på flyet, “dead load” altså bagage, fragt og post, og deres positioner i lastrummet, og til sidst fuel i tankene.
  Passagerne kan påvirke balancen afhængigt af deres placering i kabinen. “Dead load” kan placeres i forskellige lastrum, afhængigt af flytype, Fuel kan ligeledes påvirke balancen afhængigt af hvilke og hvor mange tanke flymodellen har.
  Ved at flytte rundt på alle disse faktorer kan man lave en balanceudregning der får flyet til at flyve mest økonomisk eller blot er inde for de begrænsninger flyet har (som Svend rigtigt skriver).
  Det sker fra tid til anden at man kort før afgang, må flytte rundt på passagerer og/eller “dead load” for at få den optimale balance på flyet.
  Når alle disse ting passer sammen, så kan flyet godkendes og piloten kan få sit loadsheet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top