skip to Main Content

Winglets, wingtip fences samt markeringer om vinduer

Q: Jeg har ikke set (eller lagt mærke til dem) før.
Hvad er de og hvad gør de godt for?

 

 

Og hvad betyder denne markering på ruden?

A: Tak for dine to spørgsmål.

De røde markeringer omkring vinduet indikerer simpelthen det punkt hvor det er nemmest at skære sig igennem skroget i det usandsynlige tilfælde en ulykke skulle indtræffe. Normalt vil en evakuering foregå gennem flyets døre forrest og bagerst i kabinen samt gennem nødudgangene over vingerne, men i tilfælde af disse er blokerede er det muligt at skære sig adgang til kabinen det pågældende sted på skroget.

De små trekanter forenden af vingen er det man kalder en ”wingtip fence” og kendetegner især Airbus A320 samt A310 og A380. Det er en anordning som tjener det formål at reducere randhvirvler omkring flyets vingetip og dermed vindmodstanden. Ved at reducere vindmodstanden mindskes brændstofforbruget. Wingtip fences tjener samme formål som ”winglets” (opadskrånende vingetipper) men konstruktionen adskiller sig.

En vinge fungerer ved at luftstrømmen accelereres over vingen. Det sker ved at vingens overside er krum og vingens underside flad. Luftstrømmen adskilles tæt ved vingens forkant og den del der følger vingens overside accelereres og skaber derfor et undertryk. Luftstrømmen under vingen decelereres og skaber et overtryk. Det er denne trykforskel der gør at en vinge flyver. Overtrykket under vingen søger mod undertrykket over vingen i et forsøg på at udligne trykforskellen, og det eneste punkt på vingen hvor det lader sig gøre er vingespidsen. Dette princip skaber randhvirvler ved vingetippen og er basalt set et tab af energi som reducerer vingens bæreevne ved tippen. Energitabet skal resten af vingen kompensere for og det skaber yderligere vindmodstand som motorerne skal overkomme. Teoretisk set er den eneste måde at undgå disse lufthvirvler på, ved at lave en uendelig lang vinge. Det lader sig naturligvis ikke gøre. Flyfabrikanter begrænses af det faktum at standpladser i lufthavnene har en bestemt bredde og det dikterer reelt hvor lange vinger passagerfly har.

En wingtip fence, som vist på billedet, reducerer randhvirvlerne omkring vingetippen ved at blokere for luftstrømmen fra undersiden mod oversiden af vingen og har derfor teoretisk set samme effekt som hvis vingen var blevet forlænget uden dog fysisk at øge vingespandet. En winglet adskiller sig fra en wingfence ved rent faktisk at være en fysisk forlængelse af vingen, men for ikke at øge vingespandet er vingetippen buet opad. En winglet er desuden mere effektiv end en wingtip fence.

WingfenceWinglet

Jeg har vedhæftet et billede af vingerne på to Airbus A320 fly (et med winglets og et med wingtip fences) samt en illustration af hvordan disse fungerer.

Med venlig hilsen,
Frederik Bak-Christensen

Kommentarer

kommentarer

This Post Has One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top