skip to Main Content

Pilot snak

Q: Hvad er kommunikation i luften ?

Hvilke ord bruges der inde i cockpittet ?

Når de skal til at lande på banen hvad betyder zero five five five eight zero?

A: Kommunikation i luften består af flere ting. Piloterne kommunikerer internt som regel via intercom og brug af headset. Der ud over kommunikerer piloterne med passagerne via PA’en (public announcement) samt med kabinepersonalet og naturligvis med Air Traffic Control (ATC).

Det sprog piloterne taler vil sikkert for mange lyde som ren volapyk, hvilket der er flere grunde til. I luftrum med megen trafik foregår kommunikationen meget hurtigt, nærmest som en maskingeværs salve og kombineret med lokale accenter og varierende radio kvalitet – så kræver det at man har studeret ICAO standard fraselogi. Som med ethvert andet sprog, så tager det lidt tid at lære at mestre “pilot sprog” – men i modsætning til at lære et “normalt” sprog – så er fokus her på tydelig udtale og brug af ord som ikke burde kunne misforstås. Ofte tilstræbes det at kommunikationen er så kort og præcis som muligt – ligeledes så bør en transmission limiteres til max 3- 4 oplysninger for at give modparten en chance for at forstå hele beskeden første gang. Når man har fået en instruktion af ATC så bekræftes denne af piloterne som regel ved et “read back” (tilbagelæsning). Der er nøje regler for hvad der skal læses tilbage – og read back kravet har til formål at sikre en høj flyve sikkerhed.

Det officielle sprog i luftfart er engelsk men det kan også forekomme at der på frekvensen tales det lokale sprog, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt for andre piloter der prøver at opretholde et “billede” af hvad der foregår på frekvensen.

Jeg har fundet følgende til dig: (ref: http://flighttraining.aopa.org/students/presolo/special/atccomm.html) – eksemplerne her stammer fra FAA (USA) hvor der er enkelte variationer i forhold til de europæiske regler – men alligevel giver det dig en god idé.

You can increase how fast you hear, and improve what you understand, if you know what to expect during a transmission. ATC instructions mostly consist of numbers preceded by key words that tell you what the numbers mean. For example, “climb and maintain….” is always followed

Læs mere
Back To Top