skip to Main Content

Hvad er forskellen på de forskellige nødsignaler?

Q: Hvad er forskellen på de forskellige nødsignaler?

– Pan-Pan, Mayday og Declare emergency

A: Både et PAN PAN og et MAYDAY er korte og præcise udtryk som piloterne benytter til at gøre flyveledelsen og anden trafik opmærksom på at der er tale om en særlig skærpet situation. For yderligere at gøre det helt klart (og for at sikre at meddelelsen ikke bliver overhørt) vil både et PAN PAN og et MAYDAY blive indledt med at piloten gentager dette 3 gange altså f.eks. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY. Derefter vil man foruden flyets call sign samt hvem beskeden er til – evt. levere en kort beskrivelse af ”situationen” såfremt omstændighederne tillader det. Specielt i England anvendes ”NITS” når det kommer til at beskrive ”situationen” – NITS opdeles i N – NATURE, I- INTENTION, T- TIME, S- SPECIAL – dette sikrer at informationer kommer i et

Læs mere
Back To Top