skip to Main Content

Hvad er forskellen på de forskellige nødsignaler?

Q: Hvad er forskellen på de forskellige nødsignaler?

– Pan-Pan, Mayday og Declare emergency

A: Både et PAN PAN og et MAYDAY er korte og præcise udtryk som piloterne benytter til at gøre flyveledelsen og anden trafik opmærksom på at der er tale om en særlig skærpet situation. For yderligere at gøre det helt klart (og for at sikre at meddelelsen ikke bliver overhørt) vil både et PAN PAN og et MAYDAY blive indledt med at piloten gentager dette 3 gange altså f.eks. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY. Derefter vil man foruden flyets call sign samt hvem beskeden er til – evt. levere en kort beskrivelse af ”situationen” såfremt omstændighederne tillader det. Specielt i England anvendes ”NITS” når det kommer til at beskrive ”situationen” – NITS opdeles i N – NATURE, I- INTENTION, T- TIME, S- SPECIAL – dette sikrer at informationer kommer i et format så modparten (flyveledelsen – ATC – Air Traffic Control) har en chance for at fange beskeden klart første gang uden at skulle bruge unødvendig tid på yderligere spørgsmål.

Groft sagt, så anvendes PAN PAN om en mindre alvorlig situation hvor i mod MAYDAY signalerer at flyet oplever en alvorlig situation.

MAYDAY er et internationalt radiotelefonisk nødsignal  og den udbredte opfattelse er at det muligvis udspringer fra det franske ord m’aidez der betyder “hjælp mig”, men hvorfor står netop franskmændene bag?  Ifølge de historiske oplysninger at jeg har kunnet finde, så skal vi tilbage til 1923 og have fat i en Hr Frederick Stanley Mockford (1897–1962).  Han arbejdede som “senior radio officer” på Croydon Lufthavn i London og han fik til opgave at komme op med et udtryk som kunne bruges internationalt til kort og præcist at beskrive at der var tale om en ”nødsituation”. Kravet til udtrykket var at det skulle være nemt forståeligt af både piloter og personale på jorden. Meget af trafikken dengang lå mellem Croydon og Le Bourget lufthavn I Paris – hvorfor man mener at Hr Frederick Stanley Mockford søgte inspiration det franske. MAYDAY er i dag  ikke unikt for luftfart –udtrykket og betydningen bliver brugt i en række andre brancher.

Oprindelsen af PAN PAN er straks lidt sværere, men igen mener hovedparten at der er tale om inspiration i det franske – PAN PAN skulle eftersigende udspringe af det franske ”panne” som betyder ”nedbrud”.

Det er mit indtryk af udbredelsen af PAN PAN ikke er ligeså stor som MAYDAY – jeg vil derfor personligt være tilbøjelig til at anvende et MAYDAY såfremt jeg befinder mig i en del af verden hvor jeg er i tvivl om at mit budskab vil blive forstået eller at jeg ikke mener at jeg får den nødvendige assistance. Man kan godt ”upgrade” et PAN PAN til et MAYDAY– men som ofte vil et MAYDAY forblive et MAYDAY.

Men hvornår anvendes et MAYDAY og et PAN PAN så?

PAN PAN anvendes i ”situationer hvor der er behov for at modtage hjælp indenfor kort tid for at undgå overhængende fare for mennesker og/eller materiel.”

MAY DAY anvendes i ”situationer hvor der eksisterer overhængende fare for mennesker og/ eller materiel.”

Jeg tror at man med vilje ikke har lavet en lang liste over situationer/ fejl der berettiger det ene eller det andet – det er ganske enkelt helt op til piloterne på dagen at beslutte hvad der er det ene eller det andet.

Såfremt en flyveleder er i tvivl om hvorvidt et fartøj har brug for assistance og piloterne har undladt at udstede et PAN PAN eller MAY DAY – kan flyvelederen evt. spørge piloterne om ”do you declare an emergency”? Ofte har flyvelederen behov for at piloter siger ”the magic words” for f.eks. at kunne retfærdiggøre at piloten opnår prioritet. Når piloten har udstedt et MAYDAY vil flyveledelsen helt automatisk iværksætte en nødprocedure hvor blandt andet brandvæsen, ambulancer (formodentlig i stort antal) vil blive tilkaldt. Lufthavnen kan desuden vælge at lukke lufthavnen for al unødvendig trafik – dvs. at al trafik som er i kø til at komme i luften vil forblive på jorden, samt at al trafik der kunne skabe konflikt i forhold til at give MAYDAY flyet en så direkte anflyvning som muligt – vil blive omdirigeret til alternative lufthavne. Selv hvis lufthavnen har flere start/ landings baner kan et enkelt MAYDAY fly lukke en hel lufthavn – dette sker såfremt at situationen er så alvorlig at al til rådig rednings personel tilkaldes – sker dette vil lufthavnen ikke kunne håndtere at tilse andre fly der evt. måtte udvikle behov for hjælp –og derfor kan en lufthavn med selv talrige baner risikere at blive lukket. Ofte vil en sådan beslutning betyde at hele ”områdets” flyveledere begynder at iværksætte en plan B hvor de så tidligt som muligt begynder at lede fly til alternative lufthavne. Sådanne situationer er noget fly SKAL (bestemt ved lov) medbringe en reserve beholdning af brændstof til – så man ender derfor ikke med en situation hvor flere fly risikerer at løbe tør for brændstof såfremt et andet fly udsteder et MAYDAY kald – men hvorledes brændstof mængden bestemmes i detaljer vil jeg undlade at komme nærmere ind på her.

Det er et stort maskineri der træder i kraft såfremt et MAY DAY eller PAN PAN benyttes og det er ikke noget piloterne vil anvende ”for sjov”. Ved netop at have en seriøs sikkerhedskultur bliver mange ulykker afværget eller begrænset – desværre er der situationer hvor man trods en enestående indsats fra alle parter ikke kan undgå tab også selvom alle indenfor branchen arbejder mod konstant at øge sikkerheden ved at udveksle informationer og udarbejde nye sikrere metoder samt procedurer.

I mine over 10 år og mere end 6000 timer i luften har jeg blot hørt 1 MAYDAY og en håndfuld PAN PAN kald – så det er heldigvis relativt sjældent brugt. Personligt har jeg aldrig skulle udstede nogen af delene og jeg vil tro at mange går igennem en hel karriere uden nogensinde at sige ”the magic words”.

På vegne af spørg piloten og med venlig hilsen

Søren

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top