skip to Main Content

Hvordan finder piloter vej fra en lufthavn til en anden?

EFBQ: Hvordan finder piloter vej fra en lufthavn til en anden? Det er noget med flycomputeren men hvordan fungerer det?

A: Tak for din mail og interesse i Spørg Piloten.

Dit spørgsmål omhandler et bredt emne i min verden nemlig navigation. Jeg skal forsøge at gøre det kort og ikke bruge for mange tekniske udtryk.

Når man flyver VFR flyver man efter visual flight rules. Dvs man simpelthen kigger ud af vinduet i sit cockpit og navigerer derefter. Til hjælp skal man altid have et VFR kort med sig. Der er en række regler og krav til hvornår man må flyve VFR, oftes er det mindre fly (og svævefly) der flyver under disse regler. Som reglerne antyder, flyves der oftes i godt vejr med højere skydække og god sigtbarhed, heraf Visual Flight Rules.

Dette er første stadie af navigation når man tager sit pilot certificat. Herunder har vi et VFR kort over Danmark.

VFR MAP DANMARKFarver, linier, rubrikker osv. viser hvilke luftrum vi befinder os i, hvor der tilhører specielle luftfartsregler og krav.

Størstedelen af fly flyver under IFR, Instruments Flight Rules. Her har man lov at flyve uden nogle visuelle referencer på jorden. Man flyver og navigerer via sine instrumenter i cockpittet.

Herunder ses et IFR kort.

IFR map

 Så mht til dit spørgsmål om hvordan vi finder ruter og lufthavne så er svaret rimeligt simpelt, nemlig via kort.

I den normale kommercielle trafik flyves de samme ruter ofte igen og igen, så i det moderne cockpit er piloterne blevet befriet for en del arbejde, ofte er vores kort tilgængelige på tablets EFB (Electronic Flight Bags) og også gemt på flyets

Læs mere
Back To Top