skip to Main Content

Eksamen som pilot?

Q: Hvordan foregår eksamen for en pilot?

A: Tak for spørgsmålet! Der er både skriftlige (teori) og praktiske (flyve) prøver man skal bestå før man får sine “vinger” (certifikat). Uanset om man vælger den “modulare” vej eller den “integrerede” vej så skal man igennem samme pensum.

Teori delen til at blive pilot (kommerciel efter JAA reglerne) består af en række fag, nævnt i vilkårlig rækkefølge:

Principles of Flight, Human Performance, Airframes and systems (Electrics, powerplant, EM equipment), Aircraft Performance, Air

Læs mere
Back To Top