skip to Main Content

Eksamen som pilot?

Q: Hvordan foregår eksamen for en pilot?

A: Tak for spørgsmålet! Der er både skriftlige (teori) og praktiske (flyve) prøver man skal bestå før man får sine “vinger” (certifikat). Uanset om man vælger den “modulare” vej eller den “integrerede” vej så skal man igennem samme pensum.

Teori delen til at blive pilot (kommerciel efter JAA reglerne) består af en række fag, nævnt i vilkårlig rækkefølge:

Principles of Flight, Human Performance, Airframes and systems (Electrics, powerplant, EM equipment), Aircraft Performance, Air Law, Operational Procedures, Radio Navigation, Instrumentation, Meteorology, Flight Planning, IFR Communications, VFR Communications, Mass and Balance og General Navigation.

Hvert fag afsluttes med en skriftlig eksamen, hvor man skal besvare en række spørgsmål og angive det rigtige svar ud fra 4 valg muligheder. Vi modtager tit spørgsmål om hvilket niveau der kræves, så her er 10 eksempler – svar findes til sidst i dette svar.

Airlaw – Where there is an amendment to an International Standard a State must give notice to:

A) The ICAO Assembly within 30 days of the adoption of the amendment
B) The ICAO Assembly within 60 days of the adoption of the amendment
C) The ICAO Council within 30 days of the adoption of the amendment
D) The ICAO Council within 60 days of the adoption of the amendment

Airframes and systems – A semi-monocoque fuselage has… in the longitudinal direction. Together with the frames, they resist… moments and axial forces. The skin panels are loaded mainly in…

A) Stringers, bending, buckling.
B) Bars, buckling, bending.
C) Stringers, bending, shear.
D) Spars, torsion, shear.
Aircraft performance – Gross performance is:
A) The maximum performance which a fleet of aeroplanes should achieve if satisfactorily maintained and flown in accordance with the techniques described in the manual
B) The average performance which a fleet of aeroplanes should achieve if satisfactorily maintained and flown in accordance with the techniques described in the manual
C) 65 percent of net performance
D) The minimum performance which a fleet of aeroplanes should achieve if satisfactorily maintained and flown in accordance with the techniques described in the manual

Meteorology – FL 140, an OAT -12° C is measured. What will the temperature be at FL 110, if you consider the temperature gradient of the Standard Atmosphere?

A) -2° C.
B) -6° C.
C) -18° C.
D) +2° C.

IFR communication – What does the term EXPECTED APPROACH TIME mean:

A) The time at which ATC expects that an arriving aircraft, following a delay, will leave the holding point to complete its approach for a landing.
B) The holding time over the radio facility from which the instrument approach procedure for a landing will be initiated.
C) The time at which an arriving aircraft, upon reaching the radio aid serving the destination aerodrome, will commence the instrument approach procedure for a landing.
D) The time at which an arriving aircraft expects to arrive over the appropriate designated navigation aid serving the destination aerodrome.

Radionavigation – An aircraft heading 040° (M) has an ADF reading of 060° ;Relative is to intercept the 120°  (M) track inbound to an NDB at 50° . The relative bearing of the NDB that confirms track interception is:

A) 060 Relative.
B) 080 Relative.
C) 050 Relative.
D) 070 Relative.
General Navigation – Sun rise at 50° N 072° E is at 0254 on 25th January. What time will the sun rise at 50° N 007° E on that day?
A) 0254 UTC
B) 0714 UTC
C) 0514 UTC
D) 2154 UTC

Human performance – Oxygen is transported through the walls of the alveoli according to:

A) Henrys law.
B) Daltons law.
C) Boyles law.
D) the Diffusion law.

Flight planning and performance – Given the following: True Course: 315° Wind velocity: 230/40 TAS: 420 knots
What is the wind correction angle and the groundspeed? (WCA / GS)

A) -6° / 415
B) +6° / 415
C) +6° / 425
D) -6° / 425

Operational procedures – When a destination alternate is not required for a turbojet engined aeroplane, the fuel and oil carried must be at least sufficient to:

A) fly to the aerodrome of destination specified in the operational flight plan.
B) fly to the flight planned destination and then remain airborne for 45 minutes.
C) take into account all the contingencies specified by the operator.
D) fly 30 minutes at holding speed at 1500ft above the flight planned aerodrome at standard conditions and to have an additional amount of fuel to cater for increases consumption due to any of the contingencies specified by the operator.

Det er lidt afhængigt af fag hvilke hjælpemidler der er tilladt – men i ingen fag er det tilladt at have “bøgerne” med ind så beståelse beror på at man tilegner sig en masse udenadslære og man forstår principperne og relevante formler. For at bestå et fag skal man bestå med en korrekt svar procent på 75% eller højere. Består man ikke har man mulighed for at gå om – dog er der et maksimum for hvor mange gange man må gå om.

Alt afhængig af skolevalg kan teori forløbet vare fra 6 mdr til 12 mdr. Samtidig med at teorien afvikles flyver man også.

I løbet af uddannelsen opbygger man typisk 200 timers flyve erfaring og man opnår en række certifikater – f.eks.:

IR – Instrument Rating

CPL – Commerciel Pilot License

ME – Multi Engine rating

MCC – Multi Crew Coorporation

Eksamen foregår som en praktisk prøve der aflægges overfor en kontrollant for luftfartsvæsnet. Den praktiske prøve består som oftest i en briefing del (hvor man gennemgår den forestående flyvning) og dernæst den praktiske flyvetur som typisk er af omkring 1 times varighed. Der er ikke tale om blot en enkelt prøve og vupti så er alle certifikater og rettigheder i hus – der er tale om flere praktiske prøver.

Det var lidt om eksamen som pilot under selve uddannelsen. Dernæst er der løbende eksamener som man skal bestå som pilot for at holde certifikatet vedlige, så er man ikke typen der trivedes særlig godt med at blive testet hele tiden så er det noget man må forsøge at få et fornuftigt forhold til.

Helt generelt vil jeg mene at det er rigtig fornuftigt såfremt at man gør sig nogle grundige overvejelser om branchen INDEN man påbegynder en så dyr og selvfinansieret uddannelse. Det kan være svært at finde objektiv information omkring branchen, hvilket er en af grundene til at vi er begyndt at give personlig rådgivning/ coaching omkring branchen. Såfremt du skulle være interesseret er du velkommen til at kontakte os for yderligere information om hvorledes det kunne forløbe.

Og her kommer svarene til spørgsmålene:

D, C, B, B, A, C, B, D, A, D

På vegne af spørg piloten og med venlig hilsen

Per

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top