skip to Main Content

Når private mennesker flyver droner.. skal man være bekymret?

Q: Jeg er bekymret vedr.  det store antal fjernstyrede fly / multicoptere som sælges i stort tal til private i disse tider. Jeg er selv ejer af en quad og gør alt for at overholde luftfartsregler for fjernstyrede luftbårne dimser. Der er mig bekendt ingen forsikring der dækker hvis jeg eller andre kommer uheldigt afsted pga. f.eks en kortslutning. Jeg mener der skulle lovgives på området, måske med krav om godkendelsesnummer (reg.nr.) og at det bliver muligt at forsikre dem, da teknikken kan svigte! Jeg har set der er kommet en lov i år om “FPV flyvning”, men burde der ikke også være et kursus man skulle bestå?

A: Tusind tak for dit spørgsmål,

Vi har ladet dit spørgsmål cirkulere rundt blandt de forskellige piloter der hjælper til med at svare på spørgsmål fra os.

Det er tydeligt at du er godt inde i sagerne og du har efter min mening ret i at det er et område som fortjener mere fokus og evt. lovgivning.

”Loven” lige nu omkring ”FPV” som du refererer til, har jeg også læst. http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/05%20Luftfart/04%20Luftfartserhverv/First%20Persons%20View.ashx

”Jf. BL 9-4 pkt. 4.1 a. skal flyvningen udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføres så ringe ulempe så muligt.”

Dette afsnit giver dog ikke nærmere regler for hvorledes man opnår dette og med denne ”statement” er det korrekt at Trafikstyrelsen har

Læs mere
Back To Top