skip to Main Content

Hvor meget tjener en dansk jagerpilot? Og hvorfor har vi brug for jagerpiloter?

Q: Hvor meget tjener en dansk jagerpilot? Og hvorfor har vi brug for jagerpiloter?
danish F16
A: Hvor meget tjener en jager pilot… faktisk, er det sådan at alle piloter i Forsvaret tjener det samme i grundløn. Der bliver således ikke differentieret mellem om man flyver redningshelikopter, transportfly eller jagerfly.
Lønnen er en funktion af hvor længe man har været ansat og hvilken rang man har. Så at komme med et entydigt svar er ikke helt ligetil. Som pilot er man også officer. Der er flere officersgrader, men de mest normale der flyver er Premierløjtnant, Kaptajn og Major. Der findes også højere officerer der er piloter, men deres aflønningsform ændrer sig med ansættelse som Oberstløjtnant og opefter, så dem ser jeg bort fra her.
Derudover er en pilots løn skruet sammen af en hel hær af tillæg og vederlag. Jeg vil forsøge at komme med lønnen for en nyudnævnt Premierløjtnant, en erfaren pilot som stadig er løjtnant, en kaptajn, en erfaren kaptajn og så til sidst en major. Det skal dog siges at lønnen kan variere på de forskellige niveauer, men det skulle gerne give et overblik over hvad lønnen ca. er. Lønnen er “grundløn”, det vil sige at der ikke er medregnet overarbejde, vagttillæg, øvelsestillæg og tillæg for internationale missioner m.m., da dette jo helt afhænger af ens aktivitetsniveau.
Læs mere

Pilot i forsvaret – kan jeg få lov at flyve et stealth fly?

Q: Jeg er en dreng på 14½ år, som har ønsket at blive jægerpilot siden alderen af 9 år. Jeg har tit hørt/læst at en pilotuddannelse kræver både langvarig, og god uddannelse med mange krav for overhoved at kunne få muligheden. Det kræver både fysik god form og psykisk. Det formål jeg har med dette spørgsmål er at jeg gerne ville vide, hvad kravene egentlig er? fx.

Fysisk og psykisk: om jeg skal kunne løbe et antal km på en vis tid eller om jeg skal kunne klare en vis opgave mentalt?

Uddannelse: Er der noget jeg skal specialisere mig indenfor?

A: Dette er umiddelbart kravene til en karriere som pilot i forsvaret:

Læs mere
Back To Top