skip to Main Content

Sikkerhedskontrol et par (sjove) erfaringer, forskelle i procedurer, hvorfor genlukkelige plastikposer?

Q: Jeg rejser en del fra både Aalborg, Aarhus og Billund til forskellige destinationer i Grækenland. For omkring 3 uger siden oplevede jeg for første gang at de i security spurgte om jeg havde væsker med. Hvorfor skal det i plastikposen, hvilken sikkerhed gør den, den er jo ikke plomberet? Hvorfor er jeg ikke andre gange blevet spurgt? Jeg har haft nøjagtigt det samme i min håndbagage. Lovgivningen er vel ikke ændret for nylig? I danske lufthavne har jeg altid skullet have min iPad og Macbook op (nogle gange i en bakke for sig selv). Derfor var det helt naturligt for mig at begynde at tage min Macbook op da jeg stod og ventede i Grækenland, men security medarbejderen sagde at det skulle jeg ikke, så tasken kom igennem med computeren inden i. Gælder de samme regler og love ikke i hele EU?

A: Det er ikke unormalt at der er store variationer i security niveauet rundt omkring – så jeg er ikke overrasket over at du oplever forskel i Grækenland vs Danmark. Selv ud af samme lufthavn kan der være forskel på procedurerne fra dag til dag og måske også alt efter om hvor du rejser hen. For rejsende til USA kan der f.eks. være tale om ekstra checks ofte helt ude ved gaten!

Jeg kender bedst til de engelske security regler. Her deler man trussels niveauet op i 5 ”threat levels” – LOW, MODERATE, SUBSTANTIAL, SEVERE og CRITICAL. I UK er det DFT/ TRANSEC der dagligt tager stilling til trusselsniveuet, der for Englands vedkommende typisk er SEVERE for flyvninger ud af UK og for flyvnninger ind til UK SUBSTANTIAL. Piloter og kabinepersonale i det selskab at jeg arbejder for, modtager årligt undervisning i de seneste udviklinger indenfor security området og undervisningen afsluttes med en prøve der skal bestås. Udover den årlige obligatoriske undervisning, så har flyselskaberne ligedes SECURITY MANAGERS som løbende er i kontakt med de officielle myndigheder – hvilket giver dem mulighed for at udsende særlige instrukser (med kort varsel til personalet) såfremt det blev nødvendigt. Det er et større maskineri der træder i kraft hvis man går fra det ene niveau til det andet og der kan også være begrundet mistanke om specifikke handlinger, der gør at du som passager oplever at det er forskelligt hvad du bliver bedt om at gøre i security.

Mht. plastik posen så har jeg ikke nogen officiel forklaring, men jeg deler gerne mit personlige bud. En gennemsigtig plasticpose gør det nemt for security personalet at checke størrelsen på beholderen (maksimum 100 ml) uden at skulle røre (sætte finger aftryk på dine beholdere). Såfremt der var tale om ikke tilladte substanser, så ville eventuelle finger aftryk fra security personalet måske, kunne forkludre en evt. videre efterforskning. Plastikposen skal kunne lukkes for at indholdet ikke bliver kastet rundt i bakken og så bliver det nemt for personalet at komme ned i posen (forestil dig hvordan det ellers ville være at løsne folks svar på ”kællingeknuder” dagen lang), hvis de ser noget de finder mistænkeligt.

Mht. til din kamera taske, så kan der være mange årsager til forskellen. Der kan være tale om bedre udstyr i lufthavnen, der fanger selv mindre forekomster – eller så kan der være tale om at der er sket en optrapning af sikkerheden. Endeligt er der måske forskel på operatøren på dagen – vi har med mennesker at gøre, så måske kan der forekomme afvigelser af den grund.

Jeg kan desværre ikke give flere oplysninger i det ”offentlige rum”, men jeg kan forsikre dig om at security personalet modtager strenge instrukser om hvad der er påkrævet og at det ikke blot er ”efter forgodtbefindende” at du bliver bedt om de forskellige ting. Det er ikke altid lige at gennemskue som passager, når nogen passagerer f.eks. bliver bedt om at tage deres sko af og andre ikke… men der er (meget ofte) en forklaring.

For at bløde mit svar lidt op – er her nogle af de lidt mere underholdende oplevelser at jeg har observeret i security:

Security personale ved STAFF entrance: I am afraid I have to confiscate your coffee… you are staff and should know better… coffee is a liquid… liquid over 100 ml. is not allowed

Mig (i uniform): Sorry Sir, I am not sure I follow you. I agree this is a 500 ml jar, however this is grounded coffee… I prefer my own coffee blend over the one we sell onboard

Security personale ved STAFF entrance:  I don’t care what you prefer – coffee is a liquid.

Mig (I uniform): I am really sorry Sir, I have to state the obvious… for this to become liquid you need to add water.

Security personale ved STAFF entrance: Go through Sir.

I 2003 fløj jeg for et amerikansk olieselskab ud af Kuwait og ind til Irak, primært Bagdad, Kirkuk og Basra. Det var ikke unormalt at vi havde personale fra det amerikanske militær med om bord. I et forsøg på at bringe tingene tilbage til ”normalen”, blev flere initiativer startet – blandt andet blev customs/ security (non US mil) genindført i Bagdad. En dag (hvor vi venter på forpladsen i Bagdad med flyet klar) får jeg besked af vores handling agent at der er problemer i security med en af vores passagerer og at min tilstedeværelse måske kunne bløde ”tingene op”.

I security observerer jeg på afstand en amerikansk officer i dialog med en immigration officer som gør store armbevægelser mens soldaten er helt cool. Jeg præsenterer mig selv og spørger om jeg kan hjælpe. Jeg modtager forklaringen fra immigration officeren om at soldaten ikke har den nødvendige indrejse tilladelse (et stempel) i hans pas og at han derfor ikke kan få tilladelse til at komme igennem. Jeg forsøger via diplomati at redegøre for at vi har ham på vores passagerliste, at vi tager ansvaret for ham og at der jo kunne foreligge naturlige årsager til at passet ikke var stemplet… (uden at give den åbenlyse plausible forklaring). De næste par minutter foregår med ligegyldig snak og redegørelse fra immigrations officerens side om hvordan han blot følger ordrer og hvorfor han desværre ikke kan tillade sig at bøje reglerne. Til sidst rømmer officeren sig og siger iskoldt… ”now you listen to me – the reason why I did not have a stamp is because I arrived in a fucking tank!”. Dette viste sig at være the magic words og han blev lukket igennem.

Når alt dette er sagt, så er der grund til at man tager security personalets arbejde MEGET seriøst. Her er et par bizarre eksempler på hvad passagerer har forsøgt at få igennem og som heldigvis er blevet fanget af årvågne og dygtige security medarbejdere – http://www.dailymail.co.uk/travel/article-2584238/The-10-bizarre-items-seized-airport-customs-revealed.html

På vegne af spørg piloten og med venlig hilsen

SørenKommentarer

kommentarer

This Post Has One Comment

  1. Jeg har de senere år fløjet en del og har adskillige gange oplevet at portalscanneren i lufthavnen, herhjemme og i USA/UK, har “bibbet” af mig på trods af at jeg aldrig har haft noget “ulovligt” på mig.

    Jeg har den teori at scanneren ikke altid bibber automatisk men kan fjernstyres af kamerafolk bag kullisen. Af psykologiske grunde gøres dette for at se folks reaktion hvis der bibbes.

    Jeg er klar over der ikke kan/må svares på alle sikkerhedsspørgsmål, men ville gerne høre om der er noget om snakken.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top