skip to Main Content

Only in America – “sæde-bokseren”

Q: Må man læne sit sæde tilbage under rejsen? Hvad er dine rettigheder? Kommentarer til “sæde-bokser” hændelsen i USA ombord et American Airlines fly fra New Orleans til Charlotte.

https://www.cnn.com/travel/article/woman-airplane-seat-recline-trnd/index.html

A: En historie om en passagertvist omhandlende et sæde, der lænes tilbage, er gået viralt. Man kan på en youtube video se hvordan en mandlig passager bokser til en kvindes sæde. Historien melder om at kvinden havde lænet sit sæde tilbage under en flyvning.

Vi er blevet spurgt om hvad reglerne er og vores holdning til episoden:

Dine rettigheder og reglerne:

Du har ret til at læne dit sæde tilbage, når flyveforholdene tillader det.

Vi har ikke fundet nogen referencer til, at man først skal spørge om lov, dog følger at man som passager skal optræde ansvarligt i forhold til sine omgivelser. Det gælder i forhold til materiale, personale og naturligvis andre passagerer.

I forbindelse med start og landing skal sædet være i oprejst position.

Dog gælder som altid, at du skal følge de anvisninger du får fra kabinepersonalet. Grunden til at sædet skal være oprejst i forbindelse med start og landing er at det er i en position der ikke forsinker en eventuel evakuering. Er sædet lænet tilbage vil det kunne medføre besvær for passagerer (bagved) at have fri passage.

I praksis:

I forbindelse med servering af mad ombord er det hensigtsmæssigt at dit sæde er i oprejst position. Det hænger sammen med, at når dit sæde er lænet tilbage, vil den bagved opleve, at det bliver svært (ikke umuligt) at have plads til at have spise.

På korte ruter/ low cost, hvor der ikke foregår servering af mad som del af billetprisen – giver kabinepersonalet sjældent anvisninger til hvordan dit sædet skal være under deres “café service” (læs: når de kommer rundt og sælger mad). Så længe flyveforholdene tillader det, kan du have sædet helt eller delvist tilbage. Du behøver ikke spørge din passager bagved om lov først.

Når man læner sædet tilbage, er det god kutyme og almindelig venlighed at man læner sædet tilbage langsomt. Det giver personen bagved mulighed for at rede en computerskærm eller rette på sideposition inden.

På de ruter hvor der serveres mad (til alle passagerer som del af billetprisen), vi man opleve at de fleste luftfartsselskaber har det som procedure at kabinepersonalet pænt beder alle passagerer om at rejse deres sæde op i forbindelse med servering af mad. 

Opstår der en konflikt er kabinepersonalet i de fleste luftfartsselskaber trænet i at forsøge at håndtere konflikten. Det vil sige sørge for at den ikke eskalerer, men endnu bedre – at den løses.

Optræder man aggressivt ombord på en flyver har de fleste luftfartsselskaber en skala som denne, som de anvender til at vurdere konfliktgraden:

Disruptive behavior

LEVEL 1 Obscene clothing, drinking own alcohol, drunk, smoking

LEVEL 2 Verbal threats, throwing objects, assault (physical contact without consent), sexual language

LEVEL 3 Use weapon, concealed weapon, assault resulting in injury 

LEVEL 4 Breach of flight deck door, attempt to take over aeroplane 

Kaptajnen ombord har for en LEVEL 3 og op mulighed for at tillade forskellige former for tiltag mod passageren, som vi af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan afsløre.

En “captains written warning” udstedes I tilfælde hvor en passagers opførsel anses til fare for flysikkerheden. I rent sprog, fortæller en sådan advarsel hvad konsekvenserne er, hvis opførslen ikke stopper.

Mange flyselskaber deler oplysninger om ”disruptive passengers” og kommer man på en sådan liste, kan det medføre at man ikke kan rejse med pågældende selskab.

Vores syn på den omtalte ”seat re-cline” hændelse.

Kvinden           

Havde ret til at lænet sædet tilbage. Forsøger tilsyneladende at få ”noget” ud af situationen. ”Only in America” fristes man til at sige. Røntgen-billeder, nakkesmerter, kan ikke gå på arbejde, vil melde situationen til FBI. Det virker en anelse voldsomt.

Manden           

Opførslen er konfliktoptrappende. Selv hvis kvinden har været ”pain in the a…” berettiger det ham ikke til forudsætteligt at bevæge kvindens sæde.

Personalet       

Har ifølge oplysningerne i medierne, tilbudt manden en gratis drink og efterfølgende udstedt en ”captains written warning” til kvinden. Det giver umiddelbart ingen mening, så det tyder på at der er dele af historien vi ikke kender til.

Fra et fagligt perspektiv er det skuffende at konflikten ikke er blevet løst mellem kvinden og manden. En åbenlys løsning havde været at flytte de to passagerer fra hinanden, eller forsøgt at få de to passagerer til at blive ”enige” om en måde at løse konflikten på.

Det har været interessant at følge debatten på de sociale medier, der deler vandene. Dog tror vi, at mere end halvdelen kan blive enige om at denne sag og dens dækning i medierne er ude af proportioner og at trusler om at kontakte FBI, retsligt efterspil etc. er “only in America”.

Happy landings,

Spørg piloten

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top