skip to Main Content

Lavt flyvende vandflyver i Danmark – hvad er minimumsflyvehøjden?

Danmark har en vandflyverrute mellem Aarhus og København. Ruten er opereret af Nordic Seaplanes. Vi har fået en henvendelse fra en borger, som oplever at vandflyveren kommer ind i lav højde over et område, som er mere end 5 km væk fra havnen, hvilket har skabt undring.

I forhold til reglerne for minimums flyvehøjder i Danmark er regelsættet fastlagt i BL 7-1, og den nu gældende udgave nr 16 kan tilgås her. Medmindre der er tale om start og landing, er minimumsflyvehøjden over bebygget område 1000 ft (AGL – Above Ground Level). Dog findes en regel om at luftfartøjet, hvis det befinder sig indenfor 600 m (horisontalt) af en mast eller anden høj konstruktion, at minimumsflyvehøjden så er 1000 ft over den højde konstruktionen har. Det vil sige minimumsflyvehøjden bliver højden af konstruktionen+ 1000 ft.

Er luftfarttøjet ikke over bebygget område er minimumsflyvehøjden 500 ft AGL.

Særlige regler gælder dog for forsvaret, og såfremt luftfarttøjet udfører kunstflyvning.

Har vandflyveren brudt reglerne?

Det kan være svært at bestemme et luftfartøjs højde med det blotte øje. Selvfølgelig er der ingen tvivl hvis man nærmest har fået en hårdklipning, men om luftfarttøjet har været i 1000 ft eller 800 ft højde kan være svært at bestemme. Ligeledes kan det måske være svært at definere helt præcist, hvor grænsen mellem landområde (de 500 ft) og bebygget område (de 1000 ft) går set fra landjorden. Står man midt inde på Rådhuspladsen er der selvfølgelig ikke nogen tvivl. Endeligt kan et luftfartøj godt befinde sig i lav højde, hvis dette sker i forbindelse med start og landing.

Hjælpe værktøjer til at bestemme flyvehøjden

Der findes en række offentligt tilgængelig programmer såsom flight radar, hvor man kan se historisk data for luftfartøjer. Data kan være med til at vise luftfartøjets position og højde. Dog skal man være opmærksom på, at højde udlæsningen kan være vejledende. Dette kan skyldes, at data tages fra luftfarttøjets transpoder. Transponder er et instrument ombord på flyveren som bruges til at flyveledelsen (og andre fly) kan se hvor flyet befinder sig. Højdemåler udlæsningen for transponderen er kalibreret til standard tryk (1013 hecto pascal). Nu bliver det måske lidt langhåret, men vi vil prøve at forklare det så nemt som vi kan.

Regional trykmåling og standard trykmåling

Over en vis højde (transition altitude) overgår kommerciel trafik fra at flyve på en regional trykmåling (QNH) til at flyve med en standard setting (1013). Når man er tæt på jorden er det mest relevant, at man har den korrekte højde angivelse over landjorden. Her anvendes regional trykmåling derfor.

Når man er i en højde langt over højeste forhindring bliver det mere relevant, at alle fly anvender den samme højdemåler indstilling. Der er her at standard trykmålingen på 1013 hecto pascal anvendes. Det skyldes at for hver hecto pascal så ændrer højdemåler-udlæsningen sig med 30 fod.

Et tænkt eksempel. Vi har to fly i 12.000 fods højde indikeret på højdemåleren. Den ene har sat 991 hecto pascal på højdemåleren og den anden har sat standard tryk på 1013. Forskellen mellem de to trykmålinger er 1013- 991 = 22. 22 Hecto pascal svarer til 22×30 = 660 fod.

Det betyder, at selvom de to fly på flight deck fortæller piloterne, at de befinder sig i 12.000 ft, så befinder de sig reelt med 660 fods forskel.

For at komme uden om den potentielle fejl er “sladre hanken” (transponderen) kalibreret til at vise højde ud fra en standard setting på 1013.

At transponderen er fast kalibreret til 1013, giver flyvelederen bedre mulighed for at adskille de to fly og have korrekt højdemåler udlæsning på radaren.

Angivelse af klager over vandflyveren

Før du indgiver en klage over vandflyveren kan det være en god idé studere godkendelsen af vandflyver operationen. Den er offentligt tilgængeligt og kan tilgås her.

Anvender du flight radar eller lignende som kilde til at angive højden for vandflyveren skal du sørge for at korrigere for trykket på dagen. Historisk data hentes via forskellige kilder. Når du skal korrigere for regionalt tryk (QNH) kan det være lidt tricky lige at huske om man skal + eller -. Her kan følgende huskeremse måske være en hjælp “From high to low look out below, from low to high look to the sky”. Med huskeremsen menes, at hvis du har en situation, hvor du går fra en høj tryksetting til en lav tryksetting, så vil du være lavere (afstand til jorden) og omvendt hvis du går fra lav tryksetting til høj tryksetting, vil være tættere på himlen. Når du skal korrigere skal du tænke på de 1013 som værende referencen for regnestykket.

Happy Landings

Spørg Piloten

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top