skip to Main Content

Kan jeg blive pilot, hvis jeg ikke er vaccineret?

Der er mange interessante aspekter af spørgsmålet, og vi har derfor valgt at dele vort svar op i en række underafsnit. Det er også nødvendigt at præcisere, at når der i indlægget omtales “vaccination” eller “vaccine”, menes der underforstået alle former for “covid-19 vacciner”. Indlægget har til hensigt at påpege forskellige problemstillinger, og skal ikke ses som anbefaling eller kritik af eksempelvis indrejse-regler, covid-restriktioner eller lignende.

Uddannelse til pilot uden at være vaccineret

I forhold til at gennemføre uddannelsen tror vi ikke du løber ind i store udfordringer, hvis du af den ene eller anden grund ikke er vaccineret. Så, ja du kan sandsynligvis godt blive pilot uden at være vaccineret.

At arbejde i forsvaret uden at være vaccineret

I forhold til at være ansat i forsvaret fremgår følgende af forsvarets egen hjemmeside:
Som udgangspunkt kan du ikke pålægges vaccination mod COVID-19. Står du for udsendelse, udstationering eller tjenesterejse, og er der krav om vaccination for at denne kan gennemføres, kan du dog blive pålagt at skulle vaccineres. Det vil ske efter samme principper, som for andre vaccinationer, herunder en sundhedsfaglig vurdering af indsættelsesområde, operationsvilkår, funktionsvilkår og smitterisiko. Dertil kan eventuelle krav fra værtsland eller mission om COVID-19 vaccination indgå. Tilhører du en gruppe, som sundhedsmyndighederne fraråder vaccine mod COVID-19, vil du ikke blive pålagt vaccination.

Helt lav praktiske udfordringer

Rekrutterings situationer er nok et område, hvor du hurtigt kan komme i problemer. Her er der ofte “fart over feltet”. Det er helt klassisk, at invitationer til assessments kommer med kort varsel. Det er også helt normalt for danske piloter, at søge job hos en udenlandsk arbejdsgiver. Vi kender til et par eksempler, hvor piloter desværre er endt i udfordringer ved ikke at være vaccineret. Et eksempel. Du inviteres til online prøver, og går videre til interview. Dit interview og videre assessment er i London om en uge. Kan du det rent praktisk? Det afhænger selvfølgelig af de gældende indrejseregler for UK, men man kan sagtens forestille sig, at der er forskellige regler for vaccinerede og ikke vaccinerede. Lad os nu sige at du som ikke vaccineret skal gå i karantæne i 10 dage efter indrejse i UK. Er dette tilfælde kan du ikke gå til interviewet, eftersom interviewet falder i den periode, hvor du er pålagt karantæne. Det er langt fra sikkert, at du vil kunne få en anden interview dato. Det er derfor højst sandsynligt, at du vil misse din mulighed for jobbet.

Kan en arbejdsgiver forlange du bliver vaccineret?

Rent juridisk kan det måske være interessant, at få afklaret om en arbejdsgiver reelt kan forlange, at du bliver vaccineret. Svaret er måske ikke helt så sort/ hvidt. Det fremgår eksempelvis, at forsvaret stadig overvejer, hvordan sager skal håndteres i tilfælde af, at en medarbejder modsætter sig en vaccine.

At være civil pilot uden at være vaccineret – vil det begrænse min karriere?

Der er enkelte vacciner, som allerede nu er påkrævet for at kunne indrejse i enkelte lande. Et eksempel er gul feber. Om vi på samme måde med tiden støder på et krav i forhold til en covid-vaccine er svært at svare på. Om du bliver begrænset i dit arbejde som pilot ved ikke, at være vaccineret afhænger muligvis af, hvilken form for flyvning du laver, og om der er undtagelser for flyvende personale i forhold til indrejse-reglerne i de enkelte lande. Flyver du indenrigs er det højst tænkeligt ikke noget problem ikke at være vaccineret. Er du derimod beskæftiget indenfor international trafik, og forventes det, at du hyppigt krydser landegrænser og overnatter i andre lande, så vil vi formode, at det som verden ser ud lige nu, kan give en del udfordringer i forhold til, hvor effektivt din arbejdsgiver vil kunne anvende dig. Det er muligt, at den pragmatiske løsning er, at firmaet løbende forholder sig til de enkelte landes indrejse-regler, og at man afholder sig fra at anvende dig på enkelte ruter. Det er svært at svare på, hvor langt en arbejdsgiver kan/ vil gå i den sammenhæng, for det er klart, at det er ressourcekrævende. De fleste selskaber arbejder udfra et princip om, at du får en grundløn samt en produktionsløn. Produktionslønnen vil naturligvis blive påvirket, såfremt du regelmæssigt skal være i karantæne, eller du skal tages af flyvninger i stedet for at være på vingerne. Så det kan ikke udelukkes, at der vil være økonomiske konsekvenser forbundet med ikke at været vaccineret. Det kan heller ikke udelukkes, alt efter hvor i verden du arbejder, at de lokale regler muliggør, at selskabet kan forlange, du er vaccineret.
Happy landings,
Spørg Piloten – Ask A Pilot

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top