skip to Main Content

Hvordan foregår et flyveskoleskift?

Det afhænger af mange faktorer. Helt overordnet har det selvfølgelig betydning, at man holder sig indenfor samme regelsæt f.eks. EASA.

Derudover er det ikke helt lige meget, hvilken form for pilotuddannelse, som du er i gang med. Er man f.eks. MPL elev kan det se rigtig skidt ud. Under covid 19 kom det til udtryk, og du kan læse om hvordan det gik her. Os bekendt er der i DK ikke pt. MPL kurser, så snakken bliver ikke relevant.

Er man i gang med en integreret pilotuddannelse, så kan man som udgangspunkt godt skifte til en anden skole, der leverer en integreret pilotuddannelse.

Er man modular elev kan det måske være lidt nemmere, for man kan måske lidt mere i “pay as you go” kategorien.

Har flyveskolen f.eks. et samarbejde med et universitet, som f.eks. hvis du tager en bachelor i pilot studies etc, så er det nok vanskeligt, at finde en ny flyveskole, hvor du kan fortsætte dette program. Det hænger sammen med at uddannelsesaftalen ofte er bundet op på en specifik flyveskole.

Kapacitets problematikken på andre flyveskoler

Er der et større antal pilotelever (som f.eks. i tilfælde af at en flyveskoler går konkurs), som skal finde en ny skole, så er det klart, at det kan give et flaskehalsproblem. Hu hej vilde dyr kan således godt blive aktuelt og skabe en lidt ubehagelig situation.

Selvom det generelt kan være en god forretning for en anden flyveskole at optage dig, så kan ting som antal af fly og antal af instruktører medføre, at der opstår ventetid, før de kan hjælpe dig. I alle tilfælde vil en anden flyveskole nok altid skulle foretage en eller anden form for vurdering, før du kan fortsætte videre hos dem.

Vurderingen før du kan fortsætte på en anden flyveskole

Når en anden integreret flyveskole skal vurdere, om du kan fortsætte hos dem, så vil udgangspunktet være, at de skal fortage en vurdering. Vurderingen går på, at de skal sammenligne, det du har været igennem, vs det de selv tilbyder. Altså syllabus mod syllabus. Her kan det få betydning, hvis den flyveskole du kommer fra, har gjort tingene på en lidt anden måde end din nye flyveskole. Opgaven for din nye flyveskole er i praksis, at vurdere hvor meget af din allerede gennemførte pilotuddannelse du kan få “merit” for. Merit=kredit. Hvis du allerede har gennemført en del af pilotuddannelsen, og din nye flyveskole kan acceptere dette, betyder merit, at du ikke behøver tage den del igen.

Kontinuitets udfordringen

I de fleste tilfælde vil det nok ikke være helt så nemt at få kontinuitet i din pilotuddannelse, hvis du skal ud i at skifte flyveskole. Du skal derfor forvente, at der kan være et afbræk i din pilotuddannelse inden du så og sige kan “fortsætte hvor du slap”.

Omkostninger i forbindelse med flyveskoleskift

Din nye flyveskole kan stille krav om, at du skal gennemføre forskellige former for “check”. Det kan f.eks. være en flyvetur, gennemførelse af optagelsesprøve, teoriprøver, interview etc. Dette kan medføre et krav om betaling.

Vil en ny flyveskole være interesseret i at overtage mig?

Som udgangspunkt vil en ny flyveskole være interesseret i at overtage dig som pilotelev. I sidste ende vil det dog nok handle om, at din nye flyveskole skal sikre sig, at de er i stand til at overtage ansvaret for din pilotuddannelse. Her kan ting som deres kapacitet spille ind.

Husk at tale med banken hvis du ønsker at skifte flyveskole

En ting som mange måske glemmer i forbindelse med flyveskoleskift er, at hvis man har lånt penge i banken, så skal banken nok også indover. Der vil nok være en ny uddannelseskontrakt, og måske nye priser og betalingsbetingelser mm, som de skal forholde sig til. Der kan også være, ekstra omkostninger i forbindelse med flyveskoleskift, som du skal have dækket af din bank. Alt efter din bankforbindelse kan dette måske være rent formalia eller en udfordring.

Et flyveskoleskift kan være en stor omvæltning, og du altid velkommen til at kontakte os for rådgivning.

Happy landings

Spørg Piloten

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top