skip to Main Content

Hvor meget tjener en dansk jagerpilot? Og hvorfor har vi brug for jagerpiloter?

Q: Hvor meget tjener en dansk jagerpilot? Og hvorfor har vi brug for jagerpiloter?
danish F16
A: Hvor meget tjener en jager pilot… faktisk, er det sådan at alle piloter i Forsvaret tjener det samme i grundløn. Der bliver således ikke differentieret mellem om man flyver redningshelikopter, transportfly eller jagerfly.
Lønnen er en funktion af hvor længe man har været ansat og hvilken rang man har. Så at komme med et entydigt svar er ikke helt ligetil. Som pilot er man også officer. Der er flere officersgrader, men de mest normale der flyver er Premierløjtnant, Kaptajn og Major. Der findes også højere officerer der er piloter, men deres aflønningsform ændrer sig med ansættelse som Oberstløjtnant og opefter, så dem ser jeg bort fra her.
Derudover er en pilots løn skruet sammen af en hel hær af tillæg og vederlag. Jeg vil forsøge at komme med lønnen for en nyudnævnt Premierløjtnant, en erfaren pilot som stadig er løjtnant, en kaptajn, en erfaren kaptajn og så til sidst en major. Det skal dog siges at lønnen kan variere på de forskellige niveauer, men det skulle gerne give et overblik over hvad lønnen ca. er. Lønnen er “grundløn”, det vil sige at der ikke er medregnet overarbejde, vagttillæg, øvelsestillæg og tillæg for internationale missioner m.m., da dette jo helt afhænger af ens aktivitetsniveau.

Så, her kommer der en kort oversigt (alt sammen før skat):
– Nyuddannet Premierløjtnant (PL): Som nyudnævnt PL og uddannet pilot tjener man ca. 30.000 kr om måneden.
– Erfaren PL, med mere end 7 år som PL: Ca. 40.000 kr om måneden.
– Nyudnævnt Kaptajn: Ca. 52.000 kr om måneden.
– Erfaren kaptajn, med mere end 15 år efter start på Flyveskolen: Ca. 55.000 kr om måneden.
– Major: Ca. 60.000 kr om måneden.
De fleste piloter er i dag tjenestemandsansatte, som derfor får pension ved siden af den løn de tjener. Det bliver betalt af staten og der er således ikke behov for at man selv skal spare op til pension. Det gør de fleste dog alligevel. De nye piloter der bliver uddannet fremadrettet bliver ikke ansat som tjenestemand, men som almindelig funktionærer og de skal derfor selv spare op til deres pension. De får et tillæg til lønnen som nogenlunde svarer hvad en tjenestandspension ville være.
Dit andet spørgsmål går på hvorfor vi overhovede har brug for jagerpiloter i Forsvaret.
Det spørgsmål ville være bedre at stille til politikkerne inde på Christiansborg, men så længe de har tænkt sig at Danmark skal have en aktiv udenrigspolitisk rolle og at man har tænkt sig at deltage i internationale missioner rundt omkring i verdenen i både fredsbevarende og fredsskabende missioner, har man brug for piloter der kan flyve et fly der kan varetage sådan nogle opgaver. Derudover har man ogå behov for at “hævde sin suverænitet” over sit land (dvs. vise andre lande at man ejer og bruger sit land, ved at vise tilstedeværelse med statens autoritet) overfor andre lande. Du har måske hørt om at Rusland har fløjet ind i dansk luftrum eller i hvert fald tæt på ovre ved Bornholm og den slags? Her bruges jagerflyene til at flyve ud og “afvise” fremmede indtrængende magter.
Hvad angår grunden til at man har forskellige typer af piloter i Forsvaret er svaret ganske enkelt; Der er en verden til forskel for hvordan en transportpilot opererer i forhold til en redningshelikopterpilot og til en jagerpilot. Godt nok er vi alle piloter, men vi er specifikt uddannede til at varetage lige præcis den rolle som svarer til det fly man flyver. Det tager ca. 6-7 år at blive uddannet til pilot i Forsvaret – men så bliver man også uddannet fra civilist til soldat, til sergent, til officer, til pilot og til sidst omskolet til flytype.
Jeg håber det var svar nok, ellers er du velkommen til at skrive igen.
På vegne af spoerg-piloten.dk,
En operativ F16 pilot

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top