skip to Main Content

Hvor lang tid må en pilot flyve?

Q: Hvor lang tid må en pilot flyve?

A: Hvor lang tid vi piloter må flyve afhænger af en række faktorer. Der er helt faste regler på området – vi kalder dem “flight time limitations” (FTL) og disse er udstukket af luftfartsmyndighederne. Der er mange ting der kan påvirke hvor lang tid vi må flyve – her er et par eksempler:

•Mødetidspunkt. Skal vi f.eks. møde kl 0500 vil vi kunne flyve kortere tid end hvis vi mødte ind kl1000

•Hvor mange sektorer vi skal flyve. En sektor er betegnelsen for en flyvning fra A- B. En arbejdsdag hvor der flyves København- Amsterdam- København- Dublin- København er f.eks. en 4 sektor dag. Jo flere sektorer vi flyver desto kortere bliver vores maximum arbejdsdag. Det hænger sammen med, at man anser en anflyvning og start for mere udmattende end f.eks. flyvning på rejsehøjden

•Kan piloten betegnes som akklimatiseret – dvs. om pilotens body clock er i harmoni med den aktuelle tidszone. Er man akklimatiseret kan man flyve længere tid end hvis man ikke er.

•Er der tale om “heavy crew” (in flight rest), hvor piloterne på skift afløser hinanden. Har vi mulighed for at hvile ombord kan vi flyve længere. På stræk fra Europa til f.eks. Australien vil man f.eks. operere med heavy crew.

Flyselskaberne kan have strengere regler end myndighedernes, det kan f.eks. være at piloternes fagforening har forhandlet bedre FTL, for at give piloterne bedre arbejdsvilkår og livskvalitet. Såfremt piloterne arbejdsskema ikke indeholder en form for buffer, er der risiko for at flyvningen ikke kan gennemføres. Kaptajnen kan i visse tilfælde benytte sig af en “discretion” hvor der gives en extension på f.eks. 1- 3 timer, men så går den heller ikke længere. I yderste konsekvens kan piloterne være nødsaget til at foretage en “ude landing” dvs. lande på en lufthavn der er en anden end destinationen. Dette kan medføre en række uønskede operationelle udfordringer, så en anden mulighed er at flyselskaber kalder et “standby crew” ud til at operere flyvningen.

For at give dig nogle helt generelle tal, så vil arbejdsdage på 10- 12 timer nok betegnes som helt normale i branchen. Såfremt du googler “EASA FTL” kan du sikkert finde en hjemmeside, hvor du kan studere reglerne i detaljer.

På vegne af spørg piloten og med venlig hilsen

Søren

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top