skip to Main Content

Hvem er moralens vogter i forhold til pilot uddannelsen?

Vores to undersøgelser:

Er det nemt at komme i job som pilot?

Hvem er danmarks mester i at få egne elever i pilot job?

Var grum læsning på mange områder. Det blev tydeligt for os (Spørg Piloten/ Ask A pilot), at der “burde gøres noget” for at hjælpe.

For at hjælpe fremtidens piloter arbejder vi på 3 konkrete forslag.

Vi hører gerne fra kommende piloter, erfarne piloter og andre aktører i branchen i forhold til realismen og det konstruktive element. Vi kan nemlig IKKE finde et entydigt svar på hvem der er “moralens vogter” i forhold til pilot uddannelsen.

Forslag 1 – Flere skal bestå pilot uddannelsen, hvilket sikres ved at entry test afholdes af en 3. part.

De faktiske forhold

Det fremgår af undersøgelsen at 25- 30% frafalder pilot uddannelsen. Det er et krav at skolerne skal gennemføre en optagelsesprøve forud for pilot uddannelsen.

Argumentation

Sat lidt på spidsen kan flyveskolens rolle som kontrollant måske svare til at sætte et barn til at bevogte en slikbutik. Det vil sige, at flyveskolens rolle måske er svær at opfylde i praksis.
Formålet med reglerne må formodes at være en sikring af, at eleven har de fornødne færdigheder. De fornødne færdigheder skal give en vis realisme for gennemførelse af uddannelsen. En såkaldt “stop klods”. Men hvis denne stop klods kan forbigås er det jo et problem. En manglende stop klods kan bidrage til, at der bliver optaget pilot aspiranter, som måske burde have fået et “nej”. Således er det jo et problem såfremt en pilot aspirant med en helt lav score i matematik ca 15% og engelsk 20%, stadig kan opnå optagelse. Vi hører off-the-record om eksempler, hvor en aspirant er dumpet på en flyve skole, men så blot få uger senere opnår optagelse på en anden flyve skole. Aspiranten kan selvfølgelig have gået hjem og studeret hårdt og så været i stand til at bestå. Men umiddelbart lugter situationen lidt. Selvfølgelig bør flyve skolerne have “final say” om hvem de optager, men der er en problematik såfremt entry test ikke afholdes i henhold til det formål de var tiltænkt.
Problemet med et “nej” er måske at flyveskolen mister en væsentlig indtægt, hvis de afviser en elev. Selv en elev der må “afbrydes” under uddannelsen, kan flyveskolen tjene penge på.
Der vil selvfølgelig også kunne være andre årsager til at uddannelsen afbrydes, som skyldes sygdom, forhold i familien, force majeure. Disse er selvfølgelig svære at forebygge.

Løsning(er)

A) I forhold til problematikken om flyveskolernes varetagelse i rollen som “stop klods”, kan man løse problematikken ved at Trafikstyrelsen afholder den del af prøven, hvor de faglige forudsætninger testes. På den måde undgås problematikken med barnet og slikbutikken. Flyveskolerne kan dernæst stadig afholde en form for lokal optagelsesprøve, men en sådan kan i højere grad gå på egnethed ifht attitude og miljø.

Forslag 2 – Vildledende oplysninger om branchen – derfor behov for objektiv information

De faktiske forhold

Start løn som pilot ca 60.000 dkk – kilde ug.dk
Undersøgelsen vi lavede viste entry salary som pilot på ca 25.000 dkk.

Argumentation

Det giver selvsagt noget af en overraskelse, såfremt forventningen til start løn var 60.000 og lønnen viser sig at være 25.000 dk. Problemet er dog nok ikke blot start løn, men også udsigterne til at få et job. Baseret på vores undersøgelse om hvor nemt det var at komme i job som pilot, var der i årgangene 2019, 2020, 2021 kun henholdvis 22%, 29% og 37% der var i job som pilot. Uden at hænge enkelte flyveskoler ud, så står det nok ikke til måls med de fremtidsudsigter som gives på et typisk infomøde.
Udfordringen for pilot aspiranten er selvklart information. For hvor får man i dag information omkring branchen fra?
I andre brancher eksisterer der et barometer for hvormange der går ledige. Indenfor luftfart har vi måske den evige “store pensions årgange”, “flere fly ordre = kommende pilot mangel”. Ligeså diverse rapporter for Oliver Wyman deslige. Iøvrigt interessant at se de tidligere årtiers profetier. De er gemt lidt væk, men findes stadig og vi kan i dag med bagklogsskabs øjne se hvordan det gik. Selvfølgelig er der altid tvivlen om de har ret i 2022 udgaven, det vides jo først i 2030-ish.

Løsning(er)

A) Vi, spørg piloten, vil meget gerne stå for uvildig information omkring branchen, men det er i vores øjne en opgave som flere aktører i branchen burde deltage i. Vi vil gerne arbejde henimod at oplysningerne på ug.dk opdateres løbende. En organisation som FPU kunne muligvis også inddrages i, at der afholdes “neutrale pilot info møder”. Her kunne man måske tilbyde arbejdsgiverne i DK deltagelse og de kunne berrette om deres syn på behovet for eksempelvis nye piloter, ligesom det kunne give pilot aspiranter en mulighed for at få en “beretning fra fronten” i forhold til vilkår og udvikling.
B) Man kunne lave en henvendelse til landets banker og foreligge dem problematikken ifht drømme og virkelighed. Det kunne føre til at bankerne måske var mere tilbageholdende ifht at låne til pilot uddannelsen. I de tilfælde hvor drømmen tydeligvis er “stor flyver”, og hvor vedkomne eksempelvis ikke vil flyve entry pilot jobs eller har økonomien til at svare udgifterne forbundet med et entry job, kunne banken være med til en dialog omkring realismen.
C) For mange pilot aspiranter er drømmen at flyve en stor jet en dag for et godt selskab. Et selskab som man må formode mange danske pilot aspiranter gerne vil arbejde for en dag er SAS. Idet en “bestået du kan blive pilot hos os test” på en flyveskole ikke kan sammenlignes med en egnethedsprøve i SAS, kunne man måske give pilot aspiranter en form for forud tilkendegivelse. SAS kunne tilbyde pilot-aspiranter at tage “en mini” optagelsesprøve. Det vil give kandidater en mulighed for at afprøve om de har det SAS kigger efter, ligesom SAS har mulighed for at komme i dialog med de nye årgange og fortælle, hvad det er for egenskaber de kigger efter. Det vil give eleven mulighed for at have fokus på relevante udviklingsområder. Et “tak, men nej tak” fra SAS kan måske slukke en pilot drøm, men der er selvfølgelig mange andre selskaber out there. Omvendt vil et “pass” fra SAS måske kunne give blod på tanden, selvom det selvfølgelig skal tages med en vis form for skepsis. Det vil selvklart være problematisk, hvis det anvendes til eksempelvis at opnå finansiering til uddannelsen etc, idet en sådan tilkendegivelse fra SAS ikke kan sidestilles med et løfte om fremtidig ansættelse.

Forslag 3 – Gennemsigtighed ifht hvordan flyve skolerne klarer sig – derfor offentliggørelse af data

De faktiske forhold

Flyveskolerne i DK kalder sig selv “skoler”. Ser man på andre uddannelsesinstitutioner i dk (universiteter eksempelvis), er data hvordan karakterer fordeler sig, herunder pass / fail – offentligt tilgængeligt.
Det er i dag vanskeligt at sammenligne flyve skolerne med hinanden idet data ikke offentliggøres.

Argumentation

At investere i en pilot uddannelse repræsenterer en stor udskrivning, og det må være rimeligt at man som “kunde” kan opnå bedre indsigt i hvad det er for et produkt man køber. Rammerne er der måske allerede i forhold til markedsføringsloven §§ 3, 5 og 6.
Tankerne går i retning af at den enkelte pilot aspirant skal kunne sammenligne sit niveau med andre, men også hvordan de enkelte skoler klarer sig. Vi kender det måske fra universiteterne hvor vedkomne kan se hvordan resultatet i en eksamen er i forhold til de øvrige på holdet, men hvor man også kan se hvordan universiteterne klarer sig i forhold til hinanden.

Løsning(er)

A) Flyve skolerne i DK kunne offentliggøre resultater. Det kunne være ATPL teori resultater, antal af 1. gangsbeståelser osv. Ifht praktiske flyveprøver kunne skolen opgive pass/ fail rate. En lille side note. Det er kommet os for øre at der på nogen skoler eksisterer en praksis med, at examiner får en løn (større) ved pass og en løn (mindre) ved fail. Det bør ikke være sådan indenfor forvaltningsområdet og giver examiner et encitament til at lade tvivlstilfælde falde positivt ud. En sådan praksis er, i vores øjne, ikke forenelig med sikkerhedskulturen indenfor branchen og bør stoppes (hvis den eksisterer).
En anden info der burde være offentlig tilgængelig, er hvor mange der skifter fra skolen og hvor mange ekstra timer eleverne har i snit. Den info giver kommende elever bedre mulighed for at vurdere skolerne og lave et realistisk budget.

Feedback og debat

Nu er tre bolde skudt op, og vi ser frem til at få feedback med respekt for forskellige synspunkter og holdelse af en god tone.

Vi er bevidst om at emnet kan være ømtåelig. Det vil uden tvivl sikkert også være svært at få ændret praksis i branchen, men det starter måske ved, at vi tør tale om tingene og bringe dem på dagsorden.

Happy landings

Spørg Piloten/ Ask A Pilot

 

Kommentarer

kommentarer

This Post Has One Comment

  1. Tusind tak for at dele den brugbare info! Og få det her vigtige budskab ud!
    For en der længe har gået med drømmen om at blive pilot med nærmest alt økonomisk på plads, er det virkelig brugbart at se ens største bekymringer: hvem er dem man betaler for uddannelsen ved, for nogle personer.
    – Det kan ikke gå hurtigt nok med at få lavet hele systemet mere transparent.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top