skip to Main Content

Hvad koster pilotuddannelsen? Er det rigtigt, at den kan være gratis?

Ja, det er faktisk korrekt. Du kan blive civil pilot for 0 kr, men hovedparten af civile piloter betaler langt mere for deres pilotuddannelse. Men hvad koster pilotuddannelsen typisk? Det er faktisk ikke let at svare kort på. Dette indlæg er til dig, som ønsker at blive klogere på pilotuddannelsen.

Forleden kunne man i en privatøkonomisk brevkasse i Berlingske læse om finansiering af pilotuddannelsen. Gjorde man det kunne man måske få indtryk af, at det kostede i omegnen 300.000 DKK at blive pilot. Besvarelsen i Berlingske går primært på gode råd til finansiering, som vi ikke ønsker at anfægte. Vi føler dog, at der er brug åbenhed og grundighed om emnet “hvad koster pilotuddannelsen”.

For at besvare spørgsmålet “hvad koster pilotuddannelsen” skal vi først specificere, om der er tale om militær eller civil pilotuddannelse.

Militær pilotuddannelse – 0 kr (gratis)

Den militære pilotuddannelse finansieres, som hovedregel ved at kandidaten skriver kontrakt med forsvaret. Herefter er kandidaten ansat af forsvaret, som derefter afholder omkostningerne til uddannelsen. I Danmark skriver kandidaten typisk kontrakt med forsvaret om en tjenestepligt på 16 år. Dermed bliver svaret “hvad koster pilotuddannelsen” 0 DKK. Det er muligt for en militær pilot (efter endt tjenstepligt) at overgå til at blive civil pilot. Det er dog ikke et selvfølge, at den militære pilot skifter over og bliver civil pilot. Således vælger mange militære piloter at blive i forsvaret.

Du kan læse mere om den militære pilotuddannelse her og omkring arbejdsmiljø for militærets piloter her.

Civil pilotuddannelse – fra 0 kr

Hovedreglen er, at kandidaten selv finansierer pilotuddannelsen. Men hvad koster pilotuddannelsen så, hvis man selv skal betale? Det er faktisk ikke helt så let at svare på. Dette skyldes, at vi først skal definere hvilken måde pilotuddannelsen gennemføres på. Dernæst hvilket land uddannelsen gennemføres i og endeligt hvilken skole pilotuddannelsen gennemføres på samt eventuelle ekstra udgifter efter endt grunduddannelse. Man kan læse på ug.dk at pilotuddannelsen typisk koster 650.000- 800.000 kr. Det er i og for sig ikke forkert, men vi vil gerne forsøge at bidrage med en bred og dybdegående information. Der er nemlig tilfælde, hvor det koster mindre, sålvel som mere end det på ug.dk opgivne.

Intro til pilotuddannelsen

Vi kan med fordel prøve at placere pilotuddannelsen i forskellige “kasser”. Det er også relevant at specificere, at vi i dette indlæg fokuserer på “fixed wing”. Fixed wing betyder fly. Det er vigtigt, at vi adskiller pilotuddannelsen til helikopter og så til fixed wing, da både uddannelsespris og branchen har nogle forskelle.

Kasserne for fixed wing pilotuddannelse kunne være:

 • “Statsfinansieret pilotuddannelse”
 • “Cadet Schemes”
 • “Integreret pilotuddannelse”
 • “Modular pilotuddannelse”

I det følgende vil vi se lidt nærmere på hver kasse, og hvorledes de adskiller sig fra hinanden.

Statsfinansieret pilotuddannelse – gratis

Den Statsfinansierede pilotuddannelse betyder (som ordet antyder), at Staten finansierer uddannelsen. Der kan måske være tale om et minimalt indskud fra kandidaten, men vi har valgt at skrive gratis.

Inden man bliver alt for begejstret, så skylder vi at skrive, at der udbydes et begrænset antal pladser. Det er langt fra alle lande, hvor man kan få en civil pilotuddannelse betalt af Staten. Danmark tilbyder eksempelvis pt ikke denne mulighed. Historisk har der været muligheder i Sverige og Norge, og som Dansk Statsborger har man kunnet søge. Vi anbefaler, at man sætter sig grundigt ind i optagelsesprocedurerene, hvis man ønsker at forsøge at gå den vej. Konkurrencen er selvfølgelig hård. Du kan læse mere om en af mulighederne for Statsfinansieret pilotuddannelse her.

Cadet Schemes –  kan være gratis men ikke altid

Når man taler om Cadet Schemes, skal man være opmærksom på, at begrebet “Cadet Schemes” typisk anvendes bredt. Således kan et Cadet Scheme dække over et uddannelsesforløb til pilot, der er 100% betalt af et selskab. I den anden ende af skalaen kan et Cadet Scheme også være noget, man betaler en (over?) pris for. Cadet Schemes er ofte en betegnelse for, at man gennemfører pilotuddannelsen med en særlig udsigt til efterfølgende job. I visse tilfælde en jobgaranti.

Det er vores indtryk, at markedet for civil pilotuddannelse domineres af privat ejede flyveskoler. En privat ejet flyveskole har naturligt ikke interesse i at markedsføre andet end deres eget produkt. En udfordring i branchen kan dog være, hvis det er de privat ejede flyveskoler, som samtidig står for information omkring branchen. Man kan måske eksempelvis få indtryk af, at de 100% selskabsfinansierede Cadet Schemes er en myte. Eller at man skal til Mellemøsten, USA eller Fjernøsten for den slags muligheder. Vi kan dog aflive myten lige nu og her. Vi skal ikke længere end til UK for at finde et 100% selskabsfinansieret Cadet Scheme, som man kan søge i 2023 med start i 2024.

Inden man går all in på Cadet Schemes, kan det være værd at sætte sig grundigt ind i hvad et Cadet Scheme reelt betyder, f.eks. MPL. Det hele kan måske lyde som fryd og gammen, og det er det måske også sålænge selskabet opfylder deres del af aftalen. Vi skal dog ikke længere tilbage end til FEB 2021 for at finde et eksempel på, hvor katastrofalt det kan gå hvis det selskab, der er involveret i Cadet Schemet trækker sig. Læs mere her.

Selvfølgelig er der Cadet Schemes i mange  afskygninger, så helt sort/ hvidt er det sjældent. Mange Cadet Schemes er således IKKE 100% finansieret af et selskab. I stedet er det noget, pilotaspiranten skal betale for. Det er ikke unormalt, at prisen for Cadet Schemes kan være højere end den “normale” pris for pilotuddannelsen. Dette kan skyldes forhold såsom, at man køber sig til en vis form for jobsikkerhed i den anden ende. Den højere pris kan også hænge sammen med måden Cadet Schemes er skruet sammen på. F.eks. at undervisningen varetages af selskabets egne instruktører (der er dyrere i drift), uddannelsen sker på specifikke typer skolefly (der er dyrere i drift), at programmet inkluderer typeuddannelse, bolig under uddannelsen er del af pakken etc.

Integreret pilotuddannelse fra ca 700.000 kr (hvis den tages i DK)

Den integrerede pilotuddannelse er nok den metode, at langt de fleste civile piloter bliver uddannet på. Men hvad betyder “integreret”, når man taler pilotuddannelse? Typisk betyder integreret, at du starter som pilotelev (ofte uden forudgående erfaring) på skolen, og ca 20- 24 måneder efter er du uddannet civil pilot ved at følge et hold. Enkelte integrerede flyveskoler tilbyder logi på skolen (koster ekstra), men det er sjældent et must. Typisk er pilotuddannelsen intensiv således, at alle ugens 7 dage anvendes. Grunden til at man kan spekulere i at tage pilotuddannelsen udenfor Danmark er, at mange lande tilbyder samme uddannelse (EASA) billigere. Men lad os først se på hvor lang tid det tager at blive pilot, og hvilke variable udgifter der kan være.

Grunden til at man ikke bare kan sige pilotuddannelsen tager for eksempel “20 måneder og 2 uger”, skyldes særligt kravet om opnåelse af praktisk flyve erfaring (ca 200 flyvetimer). Den praktiske del af flyveprogrammet er nemlig afhængig af vejret, og det er ikke al slags vejr, der er egnet til skoleflyvning. En del flyveskoler der med deres lokalitet ikke er velsinet med godt vejr året rundt har et setup, hvor en del af den praktiske flyvning foregår et sted. Et sted hvor vejret traditionelt er godt. Det kunne f.eks. være at en dansk flyveskole gennemfører en del af flyveprogrammet i Spanien. Tages pilotuddannelsen på en skole, hvor vejret er godt året rundt, kan pilotuddannelsen måske gennemføres på helt ned til ca 18 måneder. Kan man blive færdig hurtigere kan det betyde, at man hurtigere kan få et job, hvor man kan komme i gang med at afdrage lånet.

En anden faktor der kan være afgørende for hvor lang tid pilotuddannelsen tager, er måden skolen er opbygget på. For eksempel instruktør vs elev og fly vs elev. Det siger sig selv, at hvis skolen ikke har mange fly eller instruktører, men et højt antal elever, så kan det få betydning for hastigheden, hvormed flyveprogrammet kan gennemføres på.

Prisen på intergreret pilotuddannelse starter på ca 700.000 kr, hvis den tages i Danmark. Der er eksempler i udlandet, hvor prisen er både en del højere og en del lavere. Vi har tidligere set på om tiden er ved at løbe fra de danske flyveskoler. Dette skal ikke ses som en advarsel mod at tage pilotuddannelsen i Danmark. I stedet ønskede vi med indlægget at sætte fokus på rentabiliteten af at tage pilotuddannelsen i Danmark, hvis man skal ud og arbejde som pilot i udlandet. Dette særligt fordi uddannelsen til pilot i nogle tilfælde kan findes billigere i udlandet. Kaster man sig ud i at sammenligne priser, skal man huske at indregne effekten af evt. mistet SU, evt. transport og bolig udgifter mm og sørge for, at man sammenligner samme produkt.

Modular pilotuddannelse -måske ca  20% billigere

Det er ikke unormalt, at den modulare pilotuddannelse får lidt hårde ord med på vejen. Måske lidt som om det er branchens “sorte får”. Det er i såfald i vores øjne ikke velfortjent. Men hvad er en modular pilotuddannelse?

Ved en modular pilotuddannelse tages pilotuddannelsen i moduler. Udgangspunktet er, at det er piloten selv, der bestemmer tempoet. På den måde opnår piloteleven en stor fleksibilitet. Det kan f.eks. skabe mulighed for, at man kan passe et job ved siden af. En anden fordel kan også være, at man ikke behøver at optage lån på samme måde som med den integrerede pilotuddannelse. Man kan eksempelvis betale for et modul, og så vente med at gennemføre næste modul til man har sparet penge sammen. Det er dog ikke helt uden ultimative tidsfrister, så inden man påbegynder modular pilotuddannelse, skal man naturligvis have sat sig ind i reglerne på området.

Ved at man selv planlægger sin uddannelse, får man stor indflydelse på mange ting. Det kunne f.eks. hvor man flyver hen, når man skal ud og flyve. Hvor ofte man flyver. Eller valg af instruktør. På den måde kan man i store træk få det ,så det passer bedst til en selv. Et bedre ord kunne måske derfor være “skræddersyet” pilotuddannelse?

Gennemførelse og planlægning af en modular pilotuddannelse stiller dog store krav til selvdisciplinen. Studiemiljøet kan også være et andet, da man som udgangspunkt er solo-studerende. Den modulare pilotuddannelse kan gennemføres ligeså hurtigt som den integrerede (måske endda hurtigere). Typisk kan den modulare pilotuddannelse gennemføres en del billigere (ca 20%) end den integrerede. Besparelsen forudsætter man gennemfører på samme antal timer som en integreret pilotelev. Det er langt fra alle skoler, der tilbyder begge dele (integreret og modular). De skoler der kun udbyder integreret pilotuddannelse anbefaler sjældent den modulare uddannelse. En anden vinkel (og måske forklaring) på hvorfor den modulare pilotuddannelse ikke markedsføres ligeså aktivt er måske, at det for flyveskolen kan være at foretrække at køre hold undervisning. Ved at have hold kan det måske være nemmere for skolen planlægningsmæssigt. Det giver måske ligeledes i højere grad sikkerhed for cash flow mm.

Set fra rekrutteringsøjne skal vi ikke kunne udelukke, at der vil være enkelte luftfartsselskaber, der har en præference til den integrerede pilotuddannelse. Det er dog vores indtryk, at denne potentielle ulempe er stærkt begrænset. Ofte vil den modulare pilot have bedre muligheder for at opbygge kontakter (der måske kan føre til et pilot job) i løbet af pilotuddannelsen. Det skyldes, at en modular pilot måske ikke befinder sig på samme måde i en “osteklokke” på en flyveskole som den integrerede pilot.

Valg af flyveskole

Det kan være vanskeligt at sammenligne flyveskolernes produkt overfor hinanden. Selvom du måske ender med samme certifikat, så kan “vejen til certifikatet” nemlig ske på mange måder. Der er selvfølgelig de lovlige krav (minimums krav), som alle flyveskoler overholder. Derudover kan det måske være svært at gennemskue, hvad pakken egentlig består af, for uddannelsesprogrammet kan variere ligesom flytypen og instruktørernes baggrund kan variere.

Fælles for mange flyveskoler er, at det kan være misvisende at kalde det for en flyve-“skole”. Bag ordet “skole” gemmer sig nemlig ofte en privat ejet virksomhed. En privat flyveskoles optag er måske ikke forbundet med hensynet til hvormange piloter, der er brug for i den anden ende. Som udgangspunkt skal man regne med, at en privat flyveskole vil være interesseret i at uddanne ligeså mange, som den har kapacitet til.

Der kan være stor forskel på hvor svær flyveskolens optagelsesprøve vil være. De Statsfinansierede skoler samt de 100% selskabsbetalte Cadet Schemes vil nok have de sværeste prøver. Det kan være en god idé at forberede sig i god tid.

Hvad der er den bedste måde at tage pilotuddannelsen på kan afhænge af mange faktorer. Det er (i vores optik) ikke således, at man kan udnævne en skole eller metode til at være den bedste. Det vil typisk være sådan, at det bedste match af flyveskole og metode vil afhænge af mange private faktorer. Det vil altid være en god idé at tage ud og besøge de forskellige flyveskoler, selvom det selvfølgelig kan være lidt af en udgift. Særligt hvis man også ønsker at besøge udenlandske skoler.

Det som man måske ikke snakker så meget om

Ens egen indsats kan være afgørende for, hvad pilotuddannelsen ender med at koste. Det er måske ikke noget, der bliver talt ret meget om. Men det er langt fra alle pilotelever, der gennemfører pilotuddannelsen på minimum antal timer. Således er det ikke unormalt, at man skal have ekstra timer. Er man på et integreret program, har programmet måske en lille buffer, før det koster eleven ekstra. Det er derfor værd at læse det med småt i kontrakten for at sikre sig, hvad der er gældende på den enkelte skole. Ekstra timer kan medføre, at pilotuddannelsen tager længere tid, og koster flere penge. Man skal således være opmærksom på, at den pris en flyveskole typisk opgiver er “minimumsprisen”. Hvad en ekstra flyvetime koster afhænger af hvor i flyveprogrammet, at man har brug for ekstra træning. De dyreste timer vil typisk være dem til sidst i flyveprogrammet, hvor man skal flyve to-motores fly. Her kan en ekstra time nemt løbe op i flere tusinde kr. Hvis man ikke består en af de afsluttende flyveprøver, så skal man forvente både et par ekstratimer og nye prøvegebyrer.

En anden ting som der sjældent tales ret meget om er de tilfælde, hvor piloten eleven vælger at skifte flyveskole undervejs. Et skoleskift kan skyldes mange ting, og det kan være forskelligt, hvordan det håndteres af pilot eleven og flyveskole. Det kan ende med at koste pilot eleven lidt ekstra at skifte skole. For eksempel hvis man skal betale for et allerede påbegyndt modul på sin “gamle” flyveskole, eller hvis man skal flyve indstillingsture mm eller have visse dele igen på den nye flyveskole.

De fleste der starter på pilotuddannelsen gennemfører. I den undersøgelse vi lavede i 2022, som involverede 5 danske flyveskoler, var procentsatsen af pilotelever, der gennemfører svingende mellem 77% og 84%. Dette tal skal ses i relation til COVID19. Tager vi COVID19 perioden ud af undersøgelsen, bliver tallet fordelt på alle skolerne omkring 90%.

Opstartsudgifter i forbindelse med pilotuddannelsen

Selvom det sjældent er den helt store udgift, så vil pilot eleven typisk skulle investere i forskelligt udstyr i forbindelse med pilotuddannelsen. Det kunne være headset, flyvetaske eller forskelligt uddannelsesmateriale, som måske ikke er del af uddannelsesprisen.

Ligeledes vil der være en udgift til “medical”. Medical er en helbredsundersøgelse, som pilot eleven skal gennemføre forud for begyndelsen af pilotuddannelsen men også løbende i karrieren. Hvor ofte man skal undersøges afhænger af ens alder. Den første helbredsundersøgelse er mere grundig end de efterfølgende. Derfor koster den første undersøgelse lidt mere.

Flyveskolerne har normalt en optagelsesprøve, som man skal betale for. Udgiften refunderes typisk, hvis man starter på pilotuddannelsen.

Finansieringsmæssigt kan der være stiftelsesomkostninger for lånet, men det afhænger selvfølgelig af, hvilke aftaler man indgår.

Endeligt kan man som pilotelev tegne forskellige forsikringer, f.eks. en Loss Of License (LOL). En LOL kan give en udbetaling, såfremt man ikke opnår sit certifikat, eller man opnår certifikatet, og så mister det. Hvor meget LOL udbetalingen er på, samt hvad den koster afhænger af mange faktorer. Udbuddet af LOL forsikringer kan være svært at overskue, og det kan være en god idé at undersøge markedet lidt.

Samlet set kan udgifter til udstyr til pilotuddannelsen, første helbredsundersøgelse, prøve gebyr, stiftelsesomkostninger for lånet og LOL, godt løbe op i ca 20.000 kr.

Typeratings og andre udgifter der kan påvirke prisen på pilotuddannelsen

En typerating er en ekstra uddannelse, som traditionelt gennemføres efter grunduddannelsen til pilot er i hus. En typerating er et grundigt kursus på en specifik flytype og ofte et nødvendigt kursus før piloten kan arbejde for luftfartsselskabet. Det er meget forskelligt om denne uddannelse betales af arbejdsgiveren eller ej. Udgiften til en typerating afhænger af flytype, men typisk ligger prisen på ca 150.000 kr. Dertil kommer udgifter til transport og logi i forbindelse med uddannelsen, samt evt. tab af indtægt, hvis man ikke har job i den periode typeratingen tager (typisk omkring 4- 6 uger). Det kan måske lyde helt skørt for personer, som ikke er inde i branchen, men en del piloter kaster sig ud i at gennemføre typeratings for at øge deres muligheder for at komme i job. Så det vil sige de betaler udgiften til en typerating uden at have en garanti om job bagefter.

I en undersøgelse i 2022 som omfattede 5 danske flyveskoler svingede det mellem 17% og 67% af eleverne, som havde betalt en typerating selv. Du kan læse mere om undersøgelsen her.

Det skal lige tilføjes, at der findes eksempler på piloter, der har måttet finansiere mere end en typerating. Udgiften til en typerating kan dog i visse tilfælde finansieres via aftaler med selskabet. Et eksempel kunne være en “bonding-aftale”, hvor piloten f.eks. betaler udgiften over lønnen. Andre gange er der tale om, at piloten binder sig en periode til at arbejde for selskabet. Andre gange en kombination.

Lavpris selskaberne såsom RyanAir tilbyder løbende muligheder for ansættelse ved, at piloten selvfinansierer et typerating forløb. Prisen svinger alt efter udbud og efterspørgsel, og det er ikke altid, at piloten på trods af investeringen er sikret et job. Se mere her hvor vi taler om RyanAirs tilbud til 30.000 EUR (efter endt pilotuddannelse).

Andre udgifter efter endt pilotuddannelse

Andre udgifter som er relevante at være opmærksom på, er de udgifter, der kan være til at holde sig skarp efter endt pilotuddannelse. For eksempel hvis jobbet som pilot lader vente på sig. Der er de årlige udgifter til certifikat fornyelse, men ligeledes kan mange måske føle behov for at flyve en tur, forud for de skal til jobsamtale. Specielt hvis det er lang tid siden de har fløjet sidst. Endeligt kan der være udgifter forbundet med at skulle til jobsamtale i udlandet (fly, hotel). Hvis jobbet ikke er i hus i første runde, så kan udgifterne til jobsamtaler løbe op.

Hvis man både skal finansiere en typerating efter endt uddannelse, og man skal igennem et par jobsamtaler i udlandet, før jobbet er i hus, kan tillægsudgiften godt løbe op i ca. 200.000 kr. Det svære er selvfølgelig at forudsige, hvad der bliver nødvendigt for en selv. Men den samlede pris på pilotuddannelsen kan hurtigt nærme sig 1.000.000 kr (hvis man har taget den integrerede pilotuddannelse).

Med så mange potentielle situationer, er det selvfølgelig vanskeligt at sige med sikkerhed, hvad projekt pilot endeligt løber op i. Derfor kan det være en god idé, at man har sikret sig lidt reserver. Inden man starter pilotuddannelsen kan det måske være værd at undersøge, om man overhovedet har mulighed for at låne mere end til grunduddannelsen?

Jobmulighederne som pilot efter endt uddannelse

Når man investerer i en uddannelse, er det klart man også er interesseret i jobmulighederne bagefter. Som udgangspunkt skal man som nyuddannet pilot regne med, at man selv skal stå for at komme i job (hvis man ikke er på et Cadet Scheme med jobgaranti). Der kan være stor forskel på hvilke forbindelser, der er mellem de private flyveskoler og flyselskaberne. Der kan også være stor forskel på jobmulighederne efter endt uddannelse alt efter hvordan markedet er for piloter, når man modtager certifikatet. I 2022 undersøgte vi eksempelvis, hvordan det var gået de elever der var uddannet fra de 4 største danske flyveskoler og vi fik kåret en “Danmarks mester i at få egne elever i job”. Der er selvfølgelig tale om et øjebliksbillede og markedet for pilotuddannelse er dynamisk. I 2022 kom eksempelvis en ny mindre dansk flyveskole på banen, som det bliver spændende at følge.

Desværre ser man, at startlønnen som pilot ligger et godt stykke under hvad ug.dk opgiver (60.193 kr.). Det lønniveau var ihvertfald ikke hvad vores undersøgelse gennemført i 2022 viste. Her kom vi frem til at gennemsnits startlønnen som pilot lå på ca. 25.000 kr. Læs mere her. Dermed kan man frygte, at en som ikke har sat sig ind i branchen og de reelle startlønninger som pilot, kan komme i finansielle problemer, hvis økonomien ikke hænger sammen.

Råd til kommende pilot aspiranter

Vi håber indlægget har givet dig en bedre forståelse for pilotuddannelsen. Vi har ønsket at belyse, hvorfor det kan være svært at sige med sikkerhed hvad pilotuddannelsen løber op i. Vi er kommet ind på en række situationer, som muligvis ikke sker for dig. Vi har det dog sådan, at det er vigtigt at tale om alle scenarier. Vi ønsker ikke at skræmme dig fra at blive pilot men at hjælpe dig med at forberede dig. Vi kan sagtens forstå, hvis du mest af alt blot vil fokusere din energi på at blive pilot. Selvom beslutningen om at blive pilot er taget, så kan det stadig være relevant, at du overvejer dine muligheder -f.eks. at du undersøger mulighederne for Cadet Schemes eller Statsfinansieret pilotuddannelse, før du springer ud i en egen finansiering.

Valget af flyveskole og det at sætte sig ind i branchen kan være noget, der i sidste ende kan betale sig at have givet sig god tid til. Du skal være velkommen til at sende os spørgsmål omkring pilotuddannelsen eller branchen, men prøv først at se om dit spørgsmål allerede er besvaret 🙂 Du kan kontakte os her.

Hvis du vil regne lidt på økonomien i projekt pilot, kan du med fordel downloade vores gratis pilot loan calculator her.

Vi forstår godt, hvis der var utrolig meget information at fordøje i indlægget, og hvis det kan være svært at få et overblik. Et godt sted at starte kan være, at investere i det kompendium vi har skrevet omkring “how do I become a pilot“. På den måde får du en grundig introduktion til branchen. Vi tilbyder ligeledes en til en rådgivning omkring det at blive pilot. Vi vil også gerne gøre opmærksom på de gratis infomøder, som Flyvebranchens Personale Union (FPU) jævnligt afholder. Du kan læse mere om, hvornår næste møde afholdes her.

Et par spørgsmål eller betragtninger, som vi fik fra en af vores trofaste læsere kort efter indlægget gik live:

 1. Hvad er forskellen på EASA og FAA licence?
 2. Kan det være en fordel at tage FAA i USA, hvis man satser på overthere fremover?
 3. Kan man få begge licenser? Samme sted?
 4. Der er nok ikke job i lille DK til alle, der ønsker at blive pilot
 5. Hvordan får man første pilot job?
 6. Hvilke forskellige måder kan en pilot være ansat på?
 7. Hvordan får man et Green Card (hvis man vil arbejde i US)? Hvem klarer det for den ny-uddannede?
 8. Den store ide fra Berlingske, lån aldrig hos familie og venner, lige pludselig skal de bruge penge selv

Happy landings

Spørg Piloten

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top