skip to Main Content

Har piloter interesse i at indberette “ikke-normale” episoder?

D. 25.9. landede jeg i København med et Pegasus-fly fra Istanbul – tidlig eftermiddag. Det var en meget voldsom landing. Først med et større bump end sædvanlig og derefter en meget voldsom opbremsning, som fik løse genstande i maskinen til at fare rundt. Maskinen var skredet ud, så piloten måtte dreje ind på banen igen. Jeg er vant til at flyve, men dette skræmte mig – det var ikke normalt – og jeg kan ikke rigtig få oplevelsen ud af hovedet.


Q: Mine spørgsmål er: A) Bliver disse episoder indberettes et sted? B) Har jeg selv mulighed for at foretage en indberetning og i så fald hvor?
C) Jeg har læst at samme type fly havde en faretruende landing ved Sortehavet i starten af 2018, hvor flyet ved landing skred så meget ud at det var kun en meter fra at ryge i Sortehavet… Men måske har det intet med flyet at gøre, måske var der noget på landingsbanen?
D) Af hensyn til sikkerheden mener jeg at alle ikke-normale episoder bør indbrettes og undersøges, men kan være usikker på om piloten enten ikke har en interesse i dette, eller at der ikke lyttes til piloten?

A. Vi er kede af at læse du/ I har haft en dårlig oplevelse i forbindelse med Jeres flyvning med Pegasus 25/09. Det er målet med denne email, at forsøge at berolige dig således, at du kan få brudt mønstret med at tænke, at du har været udsat for fare. Det er nemlig utrolig vigtigt, at du ikke får “programmeret” hjernen til at tro, at der er sket noget farligt. Det sker nemlig let såfremt man gang på gang kører et scenarie (hvor man forstiller sig det går galt) igennem og det kan være starten på at man får givet sig selv fly angst – så lad os endelig prøve at se om vi ikke kan undgå det.

Vi vil starte med en kommentar til det du skriver sidst vedrørende indberetning af “ikke-normale” episoder. I luftfartsbranchen har vi, i vore øjne, et unikt setup kaldet “just safety culture”. Det går ud på at vi som fagfolk har mulighed for at indrapportere hændelser. Det gælder både episoder hvor det er “gået galt” og episoder hvor det var “ved at gå galt”. Jordpersonale, kabinepersonale, piloter, trafikledelsen, mekanikere osv. – alle har muligheden for at lave en rapport – eller som vi kalder den en “ASR – Air Safety Report”. Det er også således, at moderne fly sender data til flyselskabets “Air safety department” helt automatisk. I Air Safety Department sidder der Air Safety Officers, hvis opgave det er at analysere de data der kommer ind. Formålet med analysering af data og ASR indrapportering, er at forstå årsagen til at situationen opstod. Kan man forstå årsagen er det måske muligt at foretage ændringer til f.eks. procedurer eller træning af personale, således at man kan undgå at situationen opstår igen. Faktisk har piloten stor motivation for at lave en indrapportering, da det ikke ser godt ud hvis man undlader at gøre det og man får en henvendelse fra Air Safety Department.
I branchen er der stor åbenhed også fra flyselskab til flyselskab. Sker der f.eks. en ulykke er det normalt, at så snart de officielle instanser har analyseret og frigivet deres rapport, at man i branchen foretager ændringer og man lærer deraf.
Har man som passager bekymringer omkring en flyvning, kan man rette henvendelse til flyselskabet, men man kan også skrive til det lands myndigheder hvor hændelsen skulle være sket – det vil sige i dit tilfælde Trafikstyrelsen https://www.trafikstyrelsen.dk/da.aspx. Vi vil ikke udelukke at du ikke vil få et direkte svar på hvorledes din henvendelse er behandlet. Dermed ikke sagt at du ikke skal gøre det, hvis du har en mistanke – men mere for at forberede dig at du nok aldrig får et svar.

Vi har gennemgået vejret fra 25.09 og vi bemærker at vinden generelt den dag var i en østlig retning. Det afhænger af tidspunkt, men der har også i løbet af dagen været en del vindstød.

Uden at kunne sige det med sikkerhed, så lyder det som om dine piloter er kommet ind til landing i København med en krydsvind. Der er forskellige former for krydsvindsteknikker, men flere af disse kan medføre at man efter landing får følelsen som du beskriver. Da krydsvind ikke er noget man “normalt” oplever som passager, kan man sagtens have fløjet mange gange uden at opleve krydsvind i udstrakt grad.
Dertil skal siges at mange lufthavne, som f.eks. København, kan have terminal bygninger der kan medføre turbulens tæt ved jorden – ganske enkelt på grund af den måde vinden bliver “forstyret” på når den passerer over bygningerne. Der er intet decideret farligt i den slags, men det kan medføre at landingen bliver en anelse mere “hård”, specielt hvis der sker en vindændring ligesom man er ganske tæt på jorden.
Vi er med på at det som passager ikke kan føles særlig rart, og vi vil da også gerne medgive at det heller ikke er noget vi som piloter finder særlig rart omend det ikke er noget vi er bange for – altså en lidt hård landing. Vi, piloter, ønsker selvfølgelig altid at vore landinger er “smør-landinger”, men desværre er det ikke altid tilfældet. Det skyldes sjældent at piloten ikke er dygtig nok til at lande, men blot at vejret kan være forunderligt nu og da. Vi vil dog gerne berolige dig med at alle landinger skal være indenfor en vis sikkerhedsmargin, før at man fuldfører den. Er man blot det mindste i tvivl, er det proceduren at vi skal lave en afbrudt landings manøvre (go around). Go around er en fuldt kontrolleret og sikker manøvre hvor piloterne konfigurerer flyet med formål at fuldføre en ny og sikker landing. Alle piloter har prøvet at lave go arounds i deres karriere og det er ikke noget der er farligt og årsagerne til go arounds kan være mange – men de sker for at sikre et højt sikkerheds niveau.

Ifht. opbremsningen. Her kan man muligvis godt rette lidt kritik af piloterne, for vi har ofte et valg om hvor kraftigt vi bremser op. En kraftig opbremsning, omend den er ubehagelig for alle, er i sig selv ikke farlig. Årsagerne til en kraftig opbremsning kan f.eks. være at piloterne ønsker at kunne tage en bestemt “exit” fra landingsbanen. Det kan f.eks. spare 1- 2 minutter taxi tid nogen gange og hvis operationen har været forsinket, kan vi ikke fortænke piloterne i at have truffet et sådan valg. Med vores kendskab til København tør vi godt at udelukke at det har været på grund af landingsbanens længde og således tror vi ikke du/ I har været tæt på at køre af banen på nogen måde. Vi finder det heller ikke realistisk at der har været “noget” på landingsbanen som piloterne har forsøgt at undgå.

Vi mener ikke der er grundlag for at sammenligne landingen du har oplevet 25.09 med andre episoder hvor det var ved at gå galt. Vi er af den overbevisning at du/ I ikke har været udsat for fare og vi har fuld tiltro til at vore kollegaer i Pegasus har optrådt professionelt.

Vores håb for dig er, at du vil med denne mail og det vi har fortalt dig, kan bryde de negative tanker du har haft. Faren er som sagt, at jo flere gange du får fortalt hjernen at noget har været farligt, desto mere sandsynligt er det at hjernen på et tidspunkt begynder at registrere det på en sådan måde at flyvning generelt forbindes med noget der er farligt. Det vil, i vore øjne, trods alt være ærgerligt hvis flere års flyvning uden problemer, skal udvikle sig til en angst for at flyve, da vi som sagt ikke mener der er grundlag for at tro at der skete noget farligt på din flyvning 25.09.

Ønsker du coaching, rådgivning ifht fly angst er vi godt klædt på til at hjælpe dig, men vi håber som sagt ikke du får brug for det.

Her er vores gør det selv pakke ifht fly angst https://askapilot.net/product/fear-of-flying-diy/

Vi håber du kunne bruge svaret og det gav dig ro.

Med venlig hilsen

Spørg Piloten,

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top