skip to Main Content

Er tiden ved at løbe ud for danske flyveskoler?

Er tiden ved at løbe ud for danske flyveskoler?

Formålet med indlægget er ikke at tale nogen fra at blive pilot eller rette kritik af branchens vilkår samt udvikling. Indlægget ønsker at belyse forskellige fordele samt ulemper ved at gennemføre uddannelsen i Danmark. Samtidig vil indlægget komme ind på ”hvad man får for pengene”. Det er dernæst op til læseren selv, at vurdere om tiden er ved at løbe ud for danske flyveskoler.

Covid-19

Vi kommer nok ikke uden om, at Covid-19 har været hård ved flybranchen og flyveskolerne i Danmark er ikke gået fri. Uddannelsen til pilot tager knap 2 år, og indtil nu har der været gang i de danske flyveskoler.  Det skyldes ikke mindst, at der har været piloter i ”pipelinen”. Altså piloter der allerede var i gang med uddannelsen, da Covid-19 udbrød. Spørgsmålet er dog hvor mange er påbegyndt uddannelsen under Covid-19, samt hvor mange der lige nu overvejer at påbegynde uddannelsen? Alt andet lige må man formode, at antallet af nystartede piloter er faldet drastisk. Man kan derfor måske spørge sig selv om ikke mange danske flyveskoler balancerer på grænsen af en konkurs, hvis ikke der snart kommer ”nye kunder i biksen”.

De danske flyveskolers økonomi og risikovurdering i forhold til konkurs

De danske flyveskoler er private virksomheder, og før man vælger at investere i en pilotuddannelse, kan det være fornuftigt at se skolens økonomi lidt efter i sømmene. Det er godt nok lidt tid siden en større dansk flyveskole er gået konkurs, men hvis det sker efterlader det højst tænkeligt de studerende i en problematisk situation. Godt nok udøver de fleste skoler et ”pay as you go” princip. Dette princip medfører, at skulle man opleve af flyveskolen gik konkurs, så er det ikke sådan, at man har tabt hele investeringen. Man har jo ”kun” betalt for det man har fået. Helt så enkelt er det dog sjældent i praksis.

Pilotuddannelse i Danmark

Historisk set har en pilotuddannelse i Danmark været udtryk for kvalitet. Det er fortsat vores indtryk, at de skoler der udbyder pilotuddannelsen i Danmark leverer dygtige piloter, men er det nok? Hvad med prisen? Hvad med jobmulighederne? Spørgsmålet er om en pilotaspirant, der i dag grundigt undersøger markedet for uddannelsen til pilot, stadig kan finde argumenter for at tage uddannelsen i Danmark. Vi har bevidst valgt ikke at fremhæve skoler ved navn, men prisen for pilotuddannelsen i Danmark ligger nogenlunde jævnt på omkring 750.000 DKK (ca 100.000 EUR) uanset hvem man vælger.

Det meste af undervisningsmaterialet vil være på engelsk, men man kan forvente, at både flyveinstruktør og teoriinstruktør underviser på dansk. Det kan være en fordel, at man tager uddannelsen i et dansktalende studiemiljø, men hvis ens første job er i udlandet, er der også en anden synsvinkel. Hvis ens første job er i udlandet, er det måske bedre, at man så tidligt som muligt er i et miljø, hvor der tales engelsk. Samtidig kan eksponering overfor andre kulturer måske være med til, at man som pilot opnår en større forståelse for de kulturelle forskelle, der eksisterer i internationale selskaber. Endeligt kan der være mange gode ting ved, at man oplever at bo/ studere i et andet land. Det kan måske være en god ”modningsproces” med tanke på, at man måske skal ud og bosætte sig i udlandet i forbindelse med ens første pilotjob.

Trænings-flyvninger til udlandet

Uanset hvilken flyveskole man vælger i Danmark, kan man forvente trænings-flyvninger til udlandet. Nogen skoler er sågar gået et skridt videre og flytter faktisk et eller flere moduler til udlandet (fair-weather base). Således kan man måske i et dansk uddannelsesforløb, komme til at tilbringe et par måneder i for eksempel Spanien. Ved at benytte det mere stabile vejr i eksempelvis Spanien, er skole samt elev i stand til at gennemføre dele af uddannelsen med mindre grad af aflysninger grundet vejret. Går man på en skole, der ikke flytter en del af uddannelsen til udlandet, kan man som minimum forvente, at flyveprogrammet helt naturligt involverer flyvning til vore naboer. Dermed kan man sige, at en pilotuddannelse på en dansk flyveskole giver den studerende international erfaring, men måske ikke helt i samme grad som hvis man tog hele uddannelsen i udlandet.

Glæden af at flyve rundt i Danmark

Tager man en dansk pilotuddannelse, får man glæden af at flyve rundt i Danmark. Det er ikke sagt ironisk, for det kan faktisk være ganske god øvelse at begive sig rundt i det danske lufthav. Trafikflyveledelsen (ATC) har et højt niveau, og vi har i Danmark et omskifteligt og ustadigt vejr, hvilket giver den kommende pilot en god ballast. De korte distancer mellem de forskellige lufthavne i Danmark samt det store udvalg af anflyvninger i kontrolleret luftrum, giver en god og sund introduktion til branchen. Skal man således sammenligne uddannelsen er det vigtigt, at man forholder sig til om den udenlandske skole, tilbyder ligeså gode forhold at træne i.

Nye eller gamle fly

Der er lidt forskel på hvilke fly flyveskolerne i Danmark anvender. Der kan være mange holdninger til, om det er godt at lære håndværket på en ældre maskine eller om det er bedst at lære det på en nyere maskine. Argumentet for at lære håndværket på en ældre maskine kunne være, at de nyere maskiner har mere teknologi (er lettere at flyve). Kan man derimod flyve de ældre maskiner kan man måske mene, at så kan man det hele. Argumentet for at lære håndværket på en nyere maskine kunne omvendt være, at det er et fåtal af kommercielle fly, som har den gamle teknologi (analoge instrumenter). Derfor er det bedre at lære den moderne teknologi så tidligt som muligt (glass cockpit). En større flyveskole vil måske tilbyde dig at du kan vælge mellem hvilke fly, du ønsker at træne på. Typisk vil der være lidt penge at spare ved at træne på knap så moderne fly. Nogen skoler har så at sige “valgt flytype for dig“, og tilbyder ikke denne mulighed.

Instruktørernes erfaring

I dag kan det måske på danske såvel som udenlandske flyveskoler være således, at både flyveinstruktørerne og teoriinstruktørerne er nyuddannede piloter. Det er selvfølgelig en dejlig måde at holde gang i maskineriet, for på den måde kan man sørge for, at pilotskolens elever kommer i job. At benytte ny-uddannede som undervisere fungerer måske for en stund, men hvad sker der på sigt? Hvad sker der med niveauet af uddannelsen, hvis man effektiviserer på den måde? Spurgt lidt skarpt – hvad kan en nyuddannet pilot lære fra sig af værdifuld erfaring? Mister vi ikke kvaliteten af uddannelsen ret hurtigt, hvis dette bliver praksis? Når man sammenligner flyveskoler kan det måske være en god idé at se på hvem skolen benytter som undervisere.

Internationalt certifikat (EASA)

Følger man programmet uden behov for ekstra-undervisning, får man med en dansk pilotuddannelse ca 200 timer i logbogen. Certifikatet (EASA) der udstedes af de danske myndigheder er gyldigt internationalt. Det betyder, at en dansk pilotuddannelse kan anvendes i udlandet. Det vil sige ”på papiret” ender man med det samme certifikat uanset hvilken EASA stat man har gennemført sin uddannelse i. De fleste udenlandske programmer bygger også på, at den studerende opnår omkring 200 timer. Det er måske sjældent afgørende om man som nyuddannet har 200 eller 250 timer. I mange tilfælde vil de større luftfartsselskaberne have højere timekrav. Der findes eksempler på, at nyuddannede ender med at købe “typeratings” enten som del af træningspakker eller enkeltstående. En typerating koster alt efter type og udbyder et sted mellem 20.000 – 30.000 EUR, så derfor er det måske værd at få grunduddannelsen (certifikatet) i hus så effektivt og billigt som muligt? På den måde har man måske bedre råd til alle udgifterne, der kan løbe på efterfølgende. Der er måske en risiko for, at man bliver fastlåst, hvis man kun har budgeteret med grunduddannelsen, og man ikke kan låne flere penge. Det kan dog være svært at forudsige, om man får brug for en typerating eller ej når man starter, for hvem kan spå om markedet to år frem i tiden? Men det er måske meget smart, at man har sørget for, at man har muligheden.

Pilotuddannelsen i udlandet, hvad er de største forskelle?

Ser vi på uddannelsesmarkedet for piloter i udlandet, og skal vi koge det ned til blot to forskelle kunne det være jobsikkerheden efter endt uddannelse samt prisen. Flere udenlandske pilotskoler har måske i højere grad end de danske skoler formået at få reelle aftaler med flyselskaber. Herhjemme kan man godt nok læse om, at et højt antal af pilotskolens elever kommer i job indenfor ganske kort tid, og om hvordan de klarer sig godt i en række luftfartsselskaber. Det lyder måske meget lovende for en der overvejer branchen, men det kan anbefales, at man checker op på, hvad der reelt eksisterer af aftaler og sikkerhed for job. Vi skal selvfølgelig forholde os skeptisk til alle former for ”garantier”, for findes garantier reelt? Kan en flyveskole garantere hvordan branchen ser ud knapt 2 år ud i fremtiden? Det kan de selvfølgelig ikke. En ting der er fælles for pilotskolerne i Danmark og i udlandet er nok, at de alle sammen stort set benytter sig af de samme profetier. Store kommende pensions årgange og kommende mangel på piloter.

Men hvis nu skolerne i udlandet og skolerne i sidste ende stiller piloten i samme situation; at vedkomne potentielt er sin egen lykkes smed, hvad er forskellen så? Det korte svar kan være prisen.

En hurtig research kan lede til, at man kan finde en skole i Øst Europa, som anvender samme avancerede flytype som en skole i Danmark. Prisen for skolen i udlandet er ca 60.000 EUR, og tager man uddannelsen modulart, kan det måske gøres endnu billigere.

Ja, men hvad med SU’en? Ser man på listen af skoler der er godkendt, så er de beliggende i New Zealand, Island, Norge, Tyskland, Spanien, Storbritannien og Ungarn (obs: dk skole = forhøjet SU, udenlandsk skole = kun standard SU). Ja, men hvad med bolig. Ja det er der også tænkt på. En bolig koster 300 EUR per måned for 20 kvm egen studiebolig inklusiv forbrug. Her er der måske også penge at spare i forhold til hvad tilsvarende bolig på studie-campus koster i Danmark.

Jo mere man undersøger pilotuddannelsen i udlandet, desto flere udtryk skal man forholde sig til. Man vil hurtigt finde stor variation i hvordan uddannelsen bliver udbudt. Det betyder man skal sætte sig lidt ind i hvad forskellen er på eksempelvis MPL, Cadet scheme, Mentored-, Integrated- og Modular-courses. Gør man det finder man hurtigt ud af at pilotuddannelsen i udlandet tilbyder mange måder at skræddersy uddannelsen til den enkelte pilots ønsker, eller et specifikt luftfartsselskabs ønsker. Der er altså mere end blot en måde at gøre tingene på og det gør det måske svært at sammenligne 1:1 med en uddannelse taget i Danmark.

Løn-niveau i branchen

Hvad ligger lønnen på for en nyuddannet pilot? De fleste vil nok skyde på 30.000 DKK til 40.000 DKK om måneden, men det er måske “best case”. Lige nu ser vi i hvert fald eksempler på startlønninger for ny-uddannede piloter på omkring 2.000 EUR per måned. Faktisk eksisterer ”pay to fly” (p2f) ordninger. I al sin enkelthed går p2f ud på, at piloten stort set betaler sin egen løn. Til gengæld opnår piloten erfaring, der kan være adgangsbillet til et bedre betalt job.

Den anden dag cirkulerede et p2f ”tilbud” på de sociale medier i en gruppe for piloter. 59.000 EUR skulle kandidaten betale for en B737 rating. Herefter ville vedkomne være ansat på en træningskontrakt indtil vedkomne opnåede 500 timer. Herefter ville piloten blive ansat som ”normal” pilot i selskabet og man ville iværksætte en pro-rata tilbagebetaling af 25.000 EUR. Det fremgik ikke af tilbuddet hvad den normale løn ville være efter endt træningkontrakt, eller hvilke rater de 25.000 EUR ville blive tilbagebetalt i. Det absurde er, at det måske er den form for usikkerhed og tilbud at den nyuddannede skal forholde sig til.

Erfarne piloter var forarget over at månedslønnen under træningskontrakten var på 1100 EUR, dog blev bolig og transport til og fra lufthavnen betalt. Man kan spørge sig selv om hvordan det er holdbart? Hvordan skal man få det til at hænge sammen? Uddannelsen i Danmark koster ca 100.000 EUR, og skal man så derefter betale 59.000 EUR for at komme i job der giver 1100 EUR per måned? Koster det virkelig 159.000 EUR at komme i job som pilot i dag? Ja, det gør det måske hvis man tager uddannelsen i Danmark og dernæst hopper på denne p2f deal. Spørgsmålet er om man har råd til at sige ja til en sådan deal, om det reelt er en mulighed?

Men hvad med en kandidat som har taget uddannelsen i Øst Europa modulart. Vedkomne har arbejdet ved siden af og udover at uddannelsen kun er løbet op i måske 40.000 EUR, så er vedkomne måske ikke gældsat på samme måde. Dermed kan det ligepludselig være denne kandidat, der har råd til at tage 59.000 EUR dealen. Hvem har så foretaget det smarteste valg?

Køb dansk!

Køb dansk! Ja men det handler vel om, at kandidaten har gode grunde til at betale 40.000 EUR ekstra for det?  Lige nu går vejen til ansættelse i et dansk selskab måske ved, at man samler erfaring et par år ude i den store verden først. En dansk nyuddannet pilot skal derfor højst tænkelig på jagt efter job i udlandet. Men kan en der har taget en dansk pilotuddannelse, være med på det internationale jobmarked sålænge lønningerne og forholdene er så lave for nyuddannede? I mangel på bedre vilkår for nyuddannede, kan man frygte at “projekt pilot” kun viser sig rentabelt og muligt hvis uddannelsen er taget i udlandet.

Forslag til videre læsning er vores undersøgelse fra FEB 2022 – læs f.eks. hvem der er Danmarks Mester i at få egne elever i pilot job.

Happy Landings

Spørg Piloten – Ask A Pilot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

kommentarer

This Post Has One Comment

  1. Jeg syntes det er et glimrende indlæg om uddannelse, meeeen hvorfor skriver i intet om FAA licence enten som enkelt stående certifikat eller som både og. FAA er intet værd i Europa, men glimrende adgangsbillet til andre fjerntliggende og eksotiske steder.
    Der mangler lidt om konvertering af FAA til EASA, der findes skoler i USA der tilbyder begge muligheder.
    Keep up the good spirit.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top