skip to Main Content

Bliver et fly vejet før afgang?

Jeg har talt med en gut fra Nortlander (sælger skirejser), som hævder at fly kan vejes i Kastrup Lufthavn inden takeoff. Er det korrekt ?
At veje et fly kan være en meget bekostelig omgang. Når man taler om vejning af fly, er det ofte i forbindelse med, at man ønsker at fastslå flyets “empty weight”. For at finde empty weight skal man igennem en længere procedure. Vi kan ikke afvise, at man har muligheden for at lave en “vejning” i CPH. Vi kan dog godt afvise, at det er en praksis, som sker forud før hver afgang.
Det bliver hurtigt lidt langhåret, og der er en række vægt definitioner. Disse kan afvige lidt alt efter om vi taler om de europæiske definitioner (EASA) eller de amerikanske definitioner (FAA). Vi vedhæfter et skema. Du kan afkode skemaet ved at læse vandret for de enkelte komponenter, og så til højre kan du se i den lodrette kolonne, hvad der er inklusiv i de forskellige vægt definitioner.
Inden hver afgang laves der en “vægt og balance” beregning af vægten af flyet på dagen. Det er ikke det samme som en “vejning”. Vægt og balance beregningen tager dog udgangspunkt i vejningen, og så regner man ud fra det udgangspunkt.
Kort før afgang modtager piloterne et “load sheet”. Her fremgår vægten af “payload” dvs passagerer og fragt. Piloterne (i sidste ende kaptajnen) beslutter brændstof behovet til at gennemføre flyvningen. Brændstofbeholdningen kan dog naturligvis ikke være mindre end “minimum fuel” jævnfør reglerne for brændstof for kommercielle flyvninger. Vi vil undlade at komme ind på reglerne i denne forbindelse.
Det vil fremgå af loadsheet hvormange stykker bagage, fragt og passagerer, der er på dagen. Der foretages et skøn af den “aktuelle vægt” af passagerer og bagage ud fra et princip om standardvægte. Fragt der ud over beregnes med aktuel vægt. Til sidst regner piloterne så takeoff performance ud fra en række faktorer, f.eks. de aktuelle vejrforhold, startbanen der er i brug samt vægt og balance forhold. Der kan også være operationelle overvejelser, der påvirker takeoff performance beregningerne. Ofte benytter piloterne software til at lave takeoff performance beregningerne. Enkelte flytyper har indbygget sensorer, således at flyet selv laver en beregning, som så sammenlignes med det piloterne programmerer. Dette giver et ekstra sikkerheds niveau, hvor f.eks. en load sheet fejl vil være noget flyets systemer kan spotte.
Skulle du en dag opleve at flyve på et meget lille fly, er det normalt, at man bliver bedt om at stille sig op på en vægt. Du har sikkert hørt eller oplevet at blive opkrævet for at have overskredet din bagage vægt. Det er ofte mere et mellemværende mellem kunden og flyselskabet. Vi vil ikke udelukke, at nogen airlines vil benytte den aktuelle bagagevægt, men mange benytter sig af standardvægte.
Vi tror, med et smil må læben og al mulig lune, at Nortlander gutten har misforstået hvad “vejning” af et fly betyder og så selve proceduren med beregning af vægt og balance (load sheet).
Spørg Piloten

Kommentarer

kommentarer

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top